Archiv kategorie: Aktuality

Obrazem

Divadlo pro dospělé

Bře 02

REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ – stanovisko MČ

Zastupitelstvo městské části Brno-Medlánky přijalo následující stanovisko k návrhu rezidentního parkování: ZMČ Brno-Medlánky nesouhlasí s navrhovanou podobou rezidentního parkování bez důkladného seznámení veřejnosti s možnostmi řešení problému parkování na území města Brna a požaduje předložení nového návrhu, který bude připraven po projednání s veřejností a samosprávami jednotlivých městských částí. ZMČ Brno-Medlánky doporučuje, aby byly návrhy možného řešení …

Pokračovat ve čtení »

Obrazem

Kurz inline bruslení pro děti

Úno 28

Rozvrhy SC Sýpka a CVČ Jabloňka na druhé pololetí

V Medláneckém zpravodaji č. 1/2018 se bohužel tiskovou chybou stalo, že nejsou rozvrhy ve správném formátu a jsou bez některých kontaktů. Zde přikládáme správné a platné znění. Za tiskovou chybu se omlouváme.

Bleskově

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky
vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice –
„organizační referent/referentka“

 Místo výkonu práce:
Úřad městské části Brno-Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno

 

Charakteristika pozice:

organizace a příprava kulturně společenských akcí a událostí MČ (společenského plesu, hodových slavností, dětského dne, výstav, vítání občánků, setkání seniorů, divadelních představení, slavnostních a pietních aktů a dalších), spolupráce s místními spolky a neziskovými organizacemi při  pronájmu Společenského centra Sýpka a Centra volného času Jabloňka, pořizování spotřebního materiálu pro tyto objekty, příprava podkladů a spolupráce při zpracovávání místního periodického  tisku – zpravodaje, administrace inzerce ve zpravodaji, zajištění a vedení marketingových aktivit MČ, podílí se ve spolupráci s vedením MČ na přípravě a administraci projektů evropských fondů a tuzemských poskytovatelů.

Termín nástupu:  1. dubna 2018  (popř. dle domluvy)                         

Pracovní poměr: doba neurčitá

Podrobnosti včetně náležitostí přihlášky najdete zde.

Přihlášku najdete zde.

Úno 27

VITKA: Běžte do divadla

Divadlo Husa na Provázku pro Vás připravilo inscenaci o talentované brněnské skladatelce, jejíž život byl spjat i s Medlánkami. Doporučujeme….. VITKA Osud mladé talentované brněnské skladatelky, dirigentky a femme fatale Vítězslavy Kaprálové očima spisovatelky Kateřiny Tučkové a režisérky Anny Petrželkové. Příběh o závratném vzestupu mladé ženy, která se dokázala prosadit v oblasti, jež je dodnes …

Pokračovat ve čtení »

Bleskově

Medlánecký zpravodaj 1/2018

V dnešních dnech je Vám do schránek doručováno první letošní vydání Medláneckého zpravodaje.

V elektronické podobě jej najdete přímo zde. Přejeme příjemné čtení.

Pokud jste zpravodaj ve vašich schránkách nenalezli, prosím kontaktujte paní Drápalovou na emailu drapalova@medlanky.brno.cz.

Úno 27

Sako informuje

Stovky tun odpadu, které by pomohly v zimních měsících vytápět Brno, leží na skládkách   Tento týden Brno zasáhly arktické mrazy, které se na území České republiky mají udržet až do začátku března. V tomto období Teplárny Brno výrazně navyšují výrobu tepelné energie pro brněnské domácnosti. Významnou úlohu přitom hraje i městská společnost SAKO, která během roku …

Pokračovat ve čtení »

Bleskově

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky
vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice –
„referent/ka úseku rozpočtu a financování“

 Místo výkonu práce:
Úřad městské části Brno-Medlánky, Úsek rozpočtu a financování, Hudcova 7, 621 00 Brno

Charakteristika pozice:
– sestavuje ve spolupráci s ostatními úseky úřadu a vedením MČ rozpočet na příslušný kalendářní rok v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, dle pokynů a v souladu s rozpočtem města Brna, zabezpečuje projednání rozpočtu v orgánech samosprávy MČ, sestavuje rozpočtový výhled MČ, sleduje a usměrňuje hospodaření MČ v souladu se schváleným rozpočtem, zabezpečuje provádění rozpočtových opatření, včetně zajišťování rozpisů ukazatelů rozpočtu, kontroluje dodržování rozpočtové kázně a platné rozpočtové skladby, vyčísluje finanční vypořádání, sestavuje závěrečný účet, zabezpečuje výkon řídící kontroly u veřejných výdajů v postavení správce rozpočtu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zabezpečuje předávání účetních a finančních výkazů příslušnému odboru MMB, vede účetnictví MČ v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, provádí kontrolu účetních dokladů, sestavuje účetní závěrky, zajišťuje platební styk s peněžními ústavy, vede evidenci a provádí kontrolu majetku MČ.

Termín nástupu:  i h n e d  (popř. dle domluvy)                         

Pracovní poměr: doba neurčitá

Podrobnosti včetně náležitostí přihlášky najdete  zde.

Přihlášku najdete zde.

Úno 26

Stanovisko architekta města Brna

Městský architekt doporučuje nádraží u řeky Kam přesunout brněnské nádraží? Městský architekt a jeho tým mají jasno, doporučují variantu u řeky. Tato varianta je podle nich výhodnější pro Brno. Lze ji postavit rychleji, levněji, bez letitých výluk a staveniště přímo v centru. Zároveň se uvolní bariéra kolejiště, která desítky let brání rozvoji jižní části města. Své …

Pokračovat ve čtení »

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky