Archiv kategorie: Uncategorized

Led 26

KAM S NÁDRAŽÍM? DISKUZE NA SÝPCE!

PŘIJĎTE NA SÝPKU DISKUTOVAT O POLOZE HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ Není náhodou, že jedno z osmi zastavení městského architekta na cestě mezi obyvatele města je znovu v Medlánkách. Město již si všimlo, že se o své okolí zajímáme a snažíme se aktivně vstupovat také do záležitostí celoměstského významu. Přijďte tedy i tentokrát. Poloha nádraží se týká nás …

Pokračovat ve čtení »

Bleskově

Kam se stromkem po Vánocích? Stačí ho nechat u popelnic

Tak jako každý rok i po letošních Vánocích společnost SAKO zajistí odvoz odstrojených vánočních stromků. Lidé je vyhazují průběžně po dobu několika týdnů po svátcích, jejich svoz a zpracování proto nepůsobí výrazné zatížení. V brněnské spalovně se pak spolu s ostatním odpadem mění na tepelnou a elektrickou energii, která zásobuje část jihomoravské metropole.

Občané města Brna mají možnost stromek odvézt na kterékoliv sběrné středisko odpadu nebo ho nechat ležet na stálém stanovišti svozu směsného komunálního odpadu, tedy u černých popelnic. „Zde však platí, že průměr kmene stromku musí být menší než 5 cm. V případě většího průměru kmene stromu než 5 cm je nutno stromek rozřezat na přibližně metrové kusy. Lisovací lopata popelářského vozu totiž není schopna silné a dlouhé kmeny stromků zpracovat a mohlo by dojít k poruše lisovacího zařízení na vozidle,“ upřesnil ředitel společnosti Ing. Karel Jelínek a dodal, že některé městské části zajišťují sběr vánočních stromků individuálně na vyhrazených stanovištích, především v sídlištních oblastech.

Pokud lidé mají vlastní zahradu, stromky vyhazovat nemusí. Stačí větve rozlámat, přidat ke kompostu a získají tak kvalitní hnojivo. Město Brno od roku 2014 umožňuje občanům výhodný nákup kompostérů v rámci projektu Miniwaste, snižuje se tak množství sváženého komunálního odpadu a současně vzniká organické hnojivo.

Neprodané stromky často končí i v zoologických zahradách jako krmení. Stromky z domácností však zoologické zahrady nepřijímají, pokud totiž byly nazdobené, mohla by se zvířata poranit o zapomenutý háček z ozdoby.

Email: drozd@sako.cz, www.sako.cz

Bleskově

Fotografie z otevření hřiště u ZŠ Hudcova

Dnes jsme do sekce Galerie přidali fotky z otevření nově zrekonstruovaného hřiště u ZŠ Hudcova, které se uskutečnilo v pondělí 4. září 2017. Fotografie si můžete přímo prohlédnout zde.

Bleskově

Fotografie z otevření pobočky Knihovny Jiřího Mahena

Dnes jsme do sekce Galerie přidali fotky z otevření pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně-Medlánkách, které se uskutečnilo v pondělí 4. září 2017. Fotografie si můžete přímo prohlédnout zde.

Zář 07

Výstava Moname

Obrazem

Sbírka ortéz

sb_rka

Bleskově

Odvolání smogové situace

Díky příznivým rozptylovým podmínkám byla v neděli 22.01.2017 v 8:58 odvolána smogová situace pro území Aglomerace Brno.

Na stanicích imisního monitoringu v aglomeraci Brno spadajících do smogového regulačního systému, došlo k výraznému poklesu 12 hodinového průměru koncentrace suspendovaných částic PM10 (polétavý prach).

Aktuální údaje o stavu ovzduší jsou na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz, popř. telefonním čísle 541 421 011 nebo na teletextu České televize (str. 180).

 

Bleskově

Nařízení Státní veterinární správy

Ve věci mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky.

Nařízení ke stažení zde: 2017_01-10_narizeni-svs-pro-cr

Bleskově

Rozpočet 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 najdete již nyní na našich stránkách, zde: http://medlanky.cz/urad/schvaleny-rozpocet-2017/

Bleskově

Kácení v oblasti Jabloňová

Upozornění občanům:

 

VZROSTLÉ STROMY V LOKALITĚ JABLOŇOVÁ KÁCÍME Z DŮVODŮ EXTRÉMNÍHO POŠKOZENÍ KOŘENOVÝCH SYSTÉMŮ PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH SPOLEČNOSTI E.ON, A TO NA DOPORUČENÍ ARBORISTY.

 

CELKEM  15 STROMŮ BYLO NATOLIK POŠKOZENO, ŽE HROZÍ AKUTNÍ VÝVRAT.

TYTO JSME NUCENI Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ ODSTRANIT.

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Starší příspěvky «