«

»

Bře 13

Informace k zápisu dětí do MŠ na školní rok 2019/20

Zápis do MŠ Brno, Hudcova 435/47, p.o. proběhne elektronickou formou. Bližší informace naleznete na webových stránkách: www.zapisdoms.brno.cz

Zapisovat se budou děti do MŠ Hudcova 435/47 a do odloučeného pracoviště
MŠ V Újezdech 5. Přijaté děti, jejichž rodiče mají zájem o umístění v odloučeném pracovišti
V Újezdech 5, kde je kapacita školy nízká, budou umístěny v odloučeném pracovišti v tomto pořadí:
a) sourozenci dětí, které již odloučené pracoviště navštěvují a budou po 1.9.2019 pokračovat
v docházce do MŠ
b) dle výsledku bodového pořadí elektronického zápisu (v případě shodnosti bodů více dětí rozhodne losování zákonných zástupců v MŠ)

Jak získat přihlášku: od 1.4. do 1.5.2019 na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz
ve formátu pdf nebo v kanceláři MŠ Hudcova 435/47 ve dnech 8.4. – 12.4.2019
od 8.30 do 14.00 hod. nebo na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3 u Mgr. Hanákové v 1. patře, dveře č. 104 nebo u paní Hofbruckerové , dveře č.103.

Sběr přihlášek: 2.5.2019 v době od 8.30 do 16.00 hodin a 3. 5. 2019 od 8.30 do 12.30 hodin v kanceláři MŠ Hudcova 435/47. Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).
Dne 2. 5. a 3. 5. 2019 v době od 10.00 do 11.45 hodin si mohou zájemci prohlédnout MŠ Hudcova 435/47 – budovu A, B a odloučené pracoviště MŠ V Újezdech 5.

Mgr. Iva Tomášková
ředitelka školy

O autorovi

Simona Magdová

Simona Magdová

Úsek samosprávných činností a agendy účetnictví
Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlánky
Email: magdova@medlanky.brno.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *