Úřední deska

V následující tabulce je zobrazen přehled aktuálně platných dokumentů zveřejněných na úřední desce včetně termínu jejich vyvěšení a plánovaného sejmutí.

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
04.2.2019 Veřejná vyhláška – stavební povolení Simona Magdová 20.2.2019 Stáhnout
04.2.2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Simona Magdová 20.2.2019 Stáhnout
04.2.2019 Termíny blokového čistění v roce 2019 Simona Magdová 31.12.2019 Stáhnout
25.1.2019 Přehled žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdější předpisů, za rok 2018 Simona Magdová Stáhnout
10.1.2019 Rozpočtové opatření č. 10/2018 Simona Magdová Stáhnout
03.12.2018 Návrh rozpočtu Městské části Brno-Medlánky na rok 2019 Simona Magdová Stáhnout
02.1.2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2019 Simona Magdová 31.12.2019 Stáhnout
10.1.2019 Oznámení o schváleném rozpočtovém opatření č. 10/2018 Simona Magdová Stáhnout
03.12.2018 Střednědobý výhled 2020-2024 Simona Magdová Stáhnout