Úřední deska

V následující tabulce je zobrazen přehled aktuálně platných dokumentů zveřejněných na úřední desce včetně termínu jejich vyvěšení a plánovaného sejmutí.

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
15.10.2018 Výběrové řízení – právník (Brno-Kníničky) Simona Magdová 31.10.2018 Stáhnout
15.10.2018 Výběrové řízení – referent stavebního oddělení (Brno-Kníničky) Simona Magdová 31.10.2018 Stáhnout
10.10.2018 Oznámení o prodloužení výběrového řízení č. 9/2018 01.11.2018 Stáhnout
06.10.2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce – MČ Brno-Medlánky Simona Magdová Stáhnout
20.8.2018 Protokol o losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístky pro volby do Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky Simona Magdová Stáhnout
15.10.2018 Výběrové řízení – právník/právnička odboru stavebního (Brno-sever) Simona Magdová 31.10.2018 Stáhnout
15.10.2018 Výběrové řízení – kurátor/kurátorka OSPOD (Brno-sever) Simona Magdová 31.10.2018 Stáhnout
18.10.2018 Dražební vyhláška Simona Magdová 05.11.2018 Stáhnout
18.10.2018 Dražební vyhláška Simona Magdová 05.11.2018 Stáhnout
18.10.2018 Dražební vyhláška Simona Magdová 05.11.2018 Stáhnout
17.10.2018 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Simona Magdová 02.11.2018 Stáhnout
15.8.2018 Volby do Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky a do Zastupitelstva města Brna – jmenování zapisovatele okrskové volební komise Simona Magdová Stáhnout
15.8.2018 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran do Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky Simona Magdová Stáhnout
25.1.2018 Přehled žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdější předpisů, za rok 2017 Simona Magdová 31.1.2019 Stáhnout
22.1.2018 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Simona Magdová 26.10.2018 Stáhnout
16.1.2018 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření č. 1 až 21 na rok 2017 Simona Magdová 31.12.2018 Stáhnout
09.1.2018 Vyhlášení programu Strom pro Medlánky 2018 Simona Magdová 31.12.2018 Stáhnout
01.2.2018 Program poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Medlánky: „Dotace na vybudování uzamykání kontejnerových stání“ pro rok 2018 Simona Magdová 31.12.2018 Stáhnout
28.5.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu a účetní závěrky MČ Brno-Medlánky za rok 2017 Simona Magdová 31.12.2018 Stáhnout
11.7.2018 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2017 Simona Magdová Stáhnout
28.5.2018 Projednání návrhu závěrečného účtu a účetní závěrky MČ Brno-Medlánky v orgánech samosprávy Simona Magdová 31.12.2018 Stáhnout
28.5.2018 Předjednání závěrečného účtu a účetní závěrky 2017 v orgánech samosprávy MČ Brno-Medlánky Simona Magdová 31.12.2018
28.5.2018 Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky MČ Brno-Medlánky za rok 2017 Simona Magdová 31.12.2018 Stáhnout
21.12.2017 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2018 Simona Magdová 31.12.2018 Stáhnout