Úřední deska

V následující tabulce je zobrazen přehled aktuálně platných dokumentů zveřejněných na úřední desce včetně termínu jejich vyvěšení a plánovaného sejmutí.

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
15.4.2019 Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout, propachtovat nebo jej poskytnout jako výpůjčku – adresný záměr Simona Magdová 01.5.2019 Stáhnout
09.4.2019 Volby do Evropského parlamentu 2019 – Informace o počtu a sídle volebních okrsků Simona Magdová Stáhnout
09.4.2019 Volby do Evropského parlamentu 2019 – Jmenování zapisovatelů komisí Simona Magdová Stáhnout
03.4.2019 Výběrové řízení na pozici tajemníka/tajemnice – vedoucí/ho ÚMČ Brno-Bosonohy Simona Magdová 25.4.2019 Stáhnout
15.4.2019 Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout, propachtovat nebo jej poskytnout jako výpůjčku Simona Magdová 01.5.2019 Stáhnout
15.4.2019 Volby do Evropského parlamentu 2019 – Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Simona Magdová Stáhnout
17.4.2019 Výběrové řízení – referent odboru územního a stavebního řízení (Brno-Královo pole) Simona Magdová 31.5.2019 Stáhnout
17.4.2019 Výběrové řízení – investiční technik (Brno-Bystrc) Simona Magdová 06.5.2019 Stáhnout
15.4.2019 Veřejná vyhláška – veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna Simona Magdová 24.5.2019 Stáhnout
15.4.2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nbo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Simona Magdová 01.5.2019 Stáhnout
01.4.2019 Výběrové řízení – sociální pracovník odboru sociálních služeb (Brno-Královo Pole) Simona Magdová 06.5.2019 Stáhnout
29.3.2019 Veřejná vyhláška – Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna Simona Magdová 07.5.2019 Stáhnout
04.2.2019 Termíny blokového čistění v roce 2019 Simona Magdová 31.12.2019 Stáhnout
25.1.2019 Přehled žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdější předpisů, za rok 2018 Simona Magdová Stáhnout
02.1.2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2019 Simona Magdová 31.12.2019 Stáhnout
03.12.2018 Návrh rozpočtu Městské části Brno-Medlánky na rok 2019 Simona Magdová Stáhnout
25.2.2019 Nabídkové řízení na prodej pozemků Simona Magdová 29.4.2019 Stáhnout
12.3.2019 Oznámení o zveřejnění schválení rozpočtového opatření č. 1/2019 Simona Magdová Stáhnout
25.3.2019 Volby do Evropského parlamentu 2019 – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Simona Magdová Stáhnout
19.3.2019 Nabídka na prodej pozemků v k. ú. Pisárky Simona Magdová 21.5.2019 Stáhnout
15.3.2019 Nabídkové řízení na prodej pozemků Simona Magdová 21.5.2019 Stáhnout
03.12.2018 Střednědobý výhled 2020-2024 Simona Magdová Stáhnout