Úřední deska

V následující tabulce je zobrazen přehled aktuálně platných dokumentů zveřejněných na úřední desce včetně termínu jejich vyvěšení a plánovaného sejmutí.

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
11.5.2018 Výběrové řízení – právník/právnička odboru stavebního (Brno-sever) Simona Magdová 28.5.2018 Stáhnout
09.5.2018 Konkurzní řízení – ředitel/ka MŠ Brno, Gajdošova 3 Simona Magdová 24.5.2018 Stáhnout
16.5.2018 Výběrové řízení – vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (Brno-Řečkovice a Mokrá Hora) Simona Magdová 01.6.2018 Stáhnout
16.5.2018 Výběrové řízení – pracovník v sociálních službách (Brno-Bystrc) Simona Magdová 01.6.2018 Stáhnout
16.5.2018 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Simona Magdová 01.6.2018 Stáhnout
16.5.2018 Výběrové řízení – řidič pečovatelské služby (Brno-Bystrc) Simona Magdová 01.6.2018 Stáhnout
09.5.2018 Konkurzní řízení – ředitel/ka MŠ Brno, Synkova Simona Magdová 24.5.2018 Stáhnout
01.2.2018 Program poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Medlánky: „Dotace na vybudování uzamykání kontejnerových stání“ pro rok 2018 Simona Magdová 31.12.2018 Stáhnout
09.1.2018 Vyhlášení programu Strom pro Medlánky 2018 Simona Magdová 31.12.2018 Stáhnout
21.12.2017 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2018 Simona Magdová 31.12.2018 Stáhnout
16.1.2018 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření č. 1 až 21 na rok 2017 Simona Magdová 31.12.2018 Stáhnout
22.1.2018 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Simona Magdová 26.10.2018 Stáhnout
25.1.2018 Přehled žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdější předpisů, za rok 2017 Simona Magdová 31.1.2019 Stáhnout
22.11.2017 Návrh rozpočtu Městské části Brno-Medlánky na rok 2018 Simona Magdová Stáhnout