Úřední deska

V následující tabulce je zobrazen přehled aktuálně platných dokumentů zveřejněných na úřední desce včetně termínu jejich vyvěšení a plánovaného sejmutí.

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
18.5.2017 Výběrové řízení na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice odboru majetkového Ing. Klára Drápalová 16.6.2017 Stáhnout
17.5.2017 Výběrové řízení technik/technička odbor rozvoje a investic Ing. Klára Drápalová 31.5.2017 Stáhnout
09.5.2017 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí Ing. Klára Drápalová 08.6.2017 Stáhnout
22.5.2017 Výběrové řízení na obsazení funkčního místa referenta – předsedu/předsedkyni přestupkové komise Ing. Klára Drápalová 30.6.2017 Stáhnout
23.5.2017 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření č. 1 až 14 na rok 2017 Ing. Klára Drápalová 31.12.2017 Stáhnout
25.5.2017 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Ing. Klára Drápalová 09.6.2017 Stáhnout
25.5.2017 Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout, propachtovat nebo jej poskytnout jako výpůjčku Ing. Klára Drápalová 09.6.2017 Stáhnout
27.4.2017 Veřejná vyhláška, daň z nemovitých věcí na rok 2017 Ing. Klára Drápalová 29.5.2017 Stáhnout
24.4.2017 Usnesení, dražební vyhláška Ing. Klára Drápalová 31.5.2017 Stáhnout
20.2.2017 Vyhlášení Programu Strom pro Medlánky Ing. Klára Drápalová 31.3.2018 Stáhnout
19.1.2017 Přehled žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016 Mgr. Jitka Černáková, DiS. 31.12.2017 Stáhnout
02.3.2017 Blokové čištění 2017 Ing. Klára Drápalová 27.10.2017 Stáhnout
30.3.2017 Vyhlášení Programu o poskytnutí dotace Ing. Klára Drápalová 16.7.2017 Stáhnout
31.3.2017 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového výhledu MČ Brno-Medlánky na období 2018-2022 Ing. Klára Drápalová 31.12.2017 Stáhnout
31.3.2017 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2017 Ing. Klára Drápalová 31.12.2017 Stáhnout
18.1.2017 Poplatek za komunální odpad 2017 Mgr. Jitka Černáková, DiS. 01.6.2017 Stáhnout