«

»

Bleskově

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Úřadu městské části města Brna, Brno-Medlánky vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice – „Referent/ka úseku dopravy a správních činností“

Místo výkonu práce:

Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky, Úsek dopravy a správy majetku, Hudcova 7, 621 00 Brno

Charakteristika pozice:

Primárně pro úřad vykonává činnosti na úseku dopravy a silničního hospodářství – výkon působnosti silničního správního úřadu I. stupně na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích městské části, mimo ZÁKOS, zajišťuje výkon samosprávních činností v oblasti organizace dopravy, spolupracuje s ostatními orgány v oblasti dopravy, vyhodnocuje nutnost provedení oprav a údržby majetku, zajišťuje investorskou přípravu oprav. Dále vykonává činnosti na úseku vedení evidence smluv a příslušných dokumentů k vybranému majetku a objektům, agendy bytových domů a jednotek svěřených MČ, zajišťuje přípravu podkladů pro výběrová řízení u veřejných zakázek malého rozsahu, vyhotovuje a předkládá materiály pro výběr zhotovitele orgánům MČ, provádí výběr místních poplatků, ověřování (vidimace/legalizace), činnosti s aplikaci Czech POINT a další.

Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v aktuálně platném znění (9. platová třída a pl. stupně podle délky započitatelné praxe + příplatky dle příslušných předpisů).

 

Termín nástupu: i h n e d  (popř. dle domluvy)   

Pracovní poměr: doba  n e u r č i t á

 

 

Další podrobné informace vč. náležitostí přihlášky najdete zde.

Tiskopis přihlášky a prohlášení (souhlas) k danému vyhlášenému VŘ jsou k dispozici zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *