«

»

Bře 02

REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ – stanovisko MČ

Zastupitelstvo městské části Brno-Medlánky přijalo následující stanovisko k návrhu rezidentního parkování:

ZMČ Brno-Medlánky nesouhlasí s navrhovanou podobou rezidentního parkování bez důkladného seznámení veřejnosti s možnostmi řešení problému parkování na území města Brna a požaduje předložení nového návrhu, který bude připraven po projednání s veřejností a samosprávami jednotlivých městských částí.

ZMČ Brno-Medlánky doporučuje, aby byly návrhy možného řešení problému s parkováním z úrovně města projednány s obyvateli jednotlivých městských částí za účelem vytvoření takového návrhu řešení, na kterém bude maximální shoda obyvatel města Brna.

ZMČ Brno-Medlánky vznáší k předloženému návrhu rezidentního parkování tyto připomínky:

– na obyvatele města Brna by mělo být jako na rezidenta nahlíženo v každé parkovací zóně na celém území města

– poplatek rezidenta by měl svou výší odpovídat nákladům na administrativu spojenou s vydáním povolení (max. 100 Kč ročně)

– systém by měl být co nejjednodušší a základní parametry by měly být ve všech pásmech shodné

– ve všech pásmech by měl návštěvnický režim vždy umožňovat první hodinu parkování zdarma

– každá zóna by měla mít režim omezení bud´ celodenně, přes den, přes noc s jednotně nastavenými časy od – do (z důvodu přehlednosti, srozumitelnosti a zapamatovatelnosti by nemělo být možné nastavovat např. počátek nočního režimu v každé jednotlivé zóně jinak)

– měl by být snížen počet pásem

– parkovací hodiny pro návštěvy rezidentů by měly být každému rezidentu dány k jeho rezidentnímu povolení zdarma, a to v rozsahu nejméně 60 hodin

ZMČ Brno-Medlánky žádá o předložení nového návrhu řešení problému s parkováním ve městě.

O autorovi

JUDr. Michal Marek

JUDr. Michal Marek

Starosta MČ Brno-Medlánky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *