«

»

Čvc 19

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

32922Hasičský záchranný sbor JMK a Krajský úřad JMK informují, že hejtman Jihomoravského kraje rozhodl o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 18:00 hodin dne 18. července 2017 do odvolání a platí pro území celého Jihomoravského kraje.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašována z důvodu nadměrného sucha způsobeného dlouhodobým nedostatkem srážek.

V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:
– rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň
– kouřit
– odhazovat hořící nebo doutnající předměty
– používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky

Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:
– lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m
– suché travní porosty
– plochy zemědělských kultur

Rozhodnutí hejtmana je ke stažení zde.

Příloha k rozhodnutí je ke stažení zde.

O autorovi

Simona Magdová

Simona Magdová

Úsek samosprávných činností a agendy účetnictví
Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlánky
Email: magdova@medlanky.brno.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *