Školy a organizace obce

Informace o městskou částí zřizovaných příspěvkových organizacích (mateřská a základní škola) i dalších organizacích působících v Medlánkách.

Centrum volného času Jabloňka

    CENTRUM VOLNÉHO ČASU JABLOŇKA V BRNĚ-MEDLÁNKÁCH JABLOŇOVÁ 11 Medlánky mají nové centrum volného času! Kolaudace proběhla v lednu 2016, veřejnosti bude centrum k dispozici od druhého pololetí školního roku 2015/2016. Objekt je určen zejména pro obyvatele Medlánek od dětí až po seniory. Rozvrh zkušebního pololetí najdete na druhé straně tohoto listu. Plné vytížení centra plánujeme od …

Zobrazit stránku »

Rodiče vítáni!

Podle čeho poznáme školu vstřícnou rodičům? Společnost EDUin zabývající se dlouhodobě vzděláváním zřídila za tímto účelem webový portál Rodiče vítáni (www.rodicevitani.cz), jehož mottem je: „Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole“.  Na tomto webu najdete mapu aktivních škol, které splňují jasná kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce. Najdete tady také spoustu inspirativních článků a videí jak …

Zobrazit stránku »

Sokol Medlánky

Sokol Medlánky otvírá od září 2017 tyto mládežnické oddíly:   Oddíl všestrannosti, děti 4-6 let, ZŠ Hudcova, úterý 16:30 -17:30, vedou Z. Brabcová, L. Slavíková, začínáme 26. 9. 2017, 1000 kč na školní rok Florbal, chlapci 1.- 4. třída, ZŠ Hudcova, úterý 17:30 -18:30, vede Michal Pavlačka, začínáme 26. 9. 2017, 1000 kč na školní …

Zobrazit stránku »

MŠ Hudcova a V Újezdech

Městská část Brno-Medlánky zřizuje jednu mateřskou školu – MŠ Hudcova. Pod MŠ Hudcova spadá také odloučené pracoviště MŠ V Újezdech.     Mateřská škola Brno, Hudcova 435/47, příspěvková organizace, zajišťuje předškolní vzdělávání pro děti zpravidla od 3 do 6 let.  Škola pracuje podle svého Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „S radostí objevujeme svět“, který …

Zobrazit stránku »

ZŠ Hudcova

Městská část Brno-Medlánky zřizovatelem jediné základní školy a to ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp.org.. ZŠ Brno, Hudcova 35 má v současné době 450 žáků v celkovém počtu dvaceti tříd, 13 tříd na 1. stupni a 7 tříd na 2. stupni. Žáci se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Otevřená škola“. Školní družina, která nabízí …

Zobrazit stránku »

Organizace v Medlánkách

Jste neziskovou organizací v Medlánkách? Napište nám svůj medailon na zurkova@medlanky.brno.cz a my vás uvedeme v této sekci. Aeroklub Medlánky – občanské sdružení s bohatou tradicí, jehož kořeny sahají do roku 1924 – jeden z největších a rovněž nejstarších aeroklubů v České republice. Dětský klub „Medlánci“ Občanské sdružení Dětský klub „Medlánci“ vzniklo v roce 2008 …

Zobrazit stránku »

Dotace z rozpočtu MČ

Dotace z rozpočtu městské části Brno–Medlánky se řídí těmito pravidly: Pravidla pro poskytování dotací   Vzor žádosti včetně vyúčtovacího formuláře: Žádost o dotaci z rozpočtu    

Zobrazit stránku »