Akce v CVČ Jabloňka

 

Trénování paměti

Každý týden v úterý od 13:30 do 14:30
CVČ Jabloňka, Jabloňová 11.

Cena 50 Kč.

Vypadávají vám slova? Nemůžete často něco najít? Nemůžete si často na něco vzpomenout? Tréninky paměti vám mohou pomoci. Jsou vhodné jak pro seniory, tak i pro osoby mladší, u nichž je v rodinné anamnéze demence či Alzheimer. Dozvíte se, jak to všechno funguje, jak na tom s pamětí jste a jak vše vylepšit.

Více informací: Alena Bradáčová, tel.: 538 706 252, email: bradacova@medlanky.brno.cz

Poradna při tíživých životních situacích v CVČ Jabloňka

Od září 2018 bude poradna opět otevřena každý sudý pátek v čase od 10.30 do 13.00 hodin

 

Rok se s rokem sešel a máme za sebou opět rekapitulaci fungování Poradny při řešení tíživých životních situací, která působí při Úřadě městské části Brno-Medlánky, zejména pro obyvatele naší městské části. Poradna ve školním roce 2017/2018 byla otevřena v sále CVČ Jabloňka každý sudý pátek v čase 10.30 – 13.00 hodin. Od září 2017 do června 2018 proběhlo celkem 19 poradenských dní a přišlo se poradit celkem 39 klientů, z toho dvě klientky navštívily poradnu opakovaně s navazujícími dotazy. Jako v minulém roce převládala problematika rodinných vztahů (11), dále otázky dědictví (9), fungování státních institucí (8), sousedské spory (7), dluhová problematika (6), problémy s domácím násilí (5). V porovnání s minulým obdobím se oblasti dotazů nijak nerozšířily, spíše se opakovaly a ukazují na stabilní problémy, které ve společnosti přetrvávají. Oproti loňskému roku se nepřišel poradit ani jeden partnerský pár, přišli vždy jednotlivci, výrazně více bylo tentokrát žen (29) než mužů (10). Průměrný věk klientů byl odhadem v kategorii 60 – 65 let, převládali lidé v důchodu, přišel však i jeden mladistvý, mladý muž, který se zajímal o možnosti, jak se bránit psychickému násilí v rodině. Klienti měli ve většině případů nachystané dotazy předem, často přišli s jedním hlavním dotazem a během konzultace pak vyvstaly dotazy další. Během jedné konzultace se tedy řešilo a odpovídalo často několik dotazů z několika oblastí. Ve více než polovině případů (22) si klienti odnesli potřebný vytištěný materiál (konkrétní znění zákona, informace o instituci, kam byli odkázání, seznam znalců, seznam advokátů, adresa notáře, seznam manželských a rodinných poraden, informace od organizaci, kam byl klient odkázán).

Nově byla v loňském školním roce zavedena emailová poradna. S dotazem se obrátili na poradnu pouze dva klienti, což přičítáme cílové skupině naší poradny – lidé v důchodovém věku volí častěji osobní návštěvu poradny, mají i více času v dopoledních hodinách, než emailovou komunikaci. Emailová poradna je i nadále k dispozici na adrese: poradna@medlanky.brno.cz. V emailové poradně Vám bude odpovězeno základně v mezích možností emailového poradenství, při větší složitosti dotazu pak odkazujeme na osobní návštěvu poradny.

Kdo se může na poradnu obrátit, kdo může být klientem? Poradna funguje na principech občanského poradenství, které poskytují provozovatelé sociálních služeb. Cílem je poskytnout pomoc, informace a rady všem, bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, kteří se dostali do jakékoli tíživé životni situace, anebo jim taková situace hrozí. Pomoc většinou probíhá probráním situace, zjištěním konkrétních potřeb klienta, poskytnutím podpory psychické, morální, naplánováním následných kroků. Část konzultace je většinou věnováno konkrétním radám, většinou právního nebo sociálně-právního charakteru, často si klient odnáší konkrétní adresu nebo odkaz na instituci nebo subjekt, kde se mu dostane speciálnější pomoci.

 

Poradna je anonymní, bezplatná, diskrétní, poradce je nestranný a nezávislý, ke klientovi a jeho životní situaci přistupuje vždy s respektem, s ohledem na jeho individualitu a důstojnost, nehodnotí, ale podporuje k samostatnému řešení situace. Někdy pomůže jen si popovídat a nahlédnout věc z jiného úhlu.

 

S jakými problémy se na poradnu můžete obrátit? Jde o rodinnou problematiku, otázku vztahů, domácího násilí, dědictví, rozvodové otázky a svěření dětí do péče, otázky sociálních dávek, dluhů a jejich řešení, spotřebitelských problémů. Řešíme také sousedské vztahy, majetkové souvislosti, ale i další specifické problémy. K problémem přistupujeme komplexně, s důrazem na sociálně-právní aspekt.

Od září 2018 bude poradna opět otevřena každý sudý pátek v čase od 10.30 do 13.00 hodin

 

Těší se na Vás poradkyně, právnička Mgr. Irena Holá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *