Archiv tagů: aktuality

Bleskově

Informace ke kontrole OIAaK MMB

Vážení medlánečtí,

v roce 2017 proběhla v naší městské části kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Odborem interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna.

Protokol o kontrole OIAaK MMB

Kontrolní orgán shledal zjištění, která najdete v přiložených rozsáhlých dokumentech, ke zjištěním jsme vznesli i námitky, protože ne se všemi souhlasíme, a naše námitky byly zapracovány.

Námitky

Vyřízení námitek

Na základě zjištění jsme rovnou navrhli Návrhy opatření a věříme, že příští kontrola bude s naší nápravou spokojena.

Návrh opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou OIAaK MMB u výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno-Medlánky

Jedná se o  sáhodlouhý dokument, který obsahuje měsíce auditní práce, proto Vám rádi jakékoliv Vaše dotazy dopřesníme na vyžádání. Dokument budeme projednávat i na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky 13. 12. 2017.

 

Zář 18

Výstava Brána recyklace

V budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje se představuje putovní výstava Brána recyklace. Ta vznikla jako přehlídka výrobků, které jsou vyrobeny recyklací z různých druhů odpadu. Výstava vás provede světem recyklace, ve kterém se dennodenně pohybujeme, aniž bychom si to uvědomovali. Brána recyklace bude slavnostně otevřena ve čtvrtek 7. 9. v 13 hodin a bude dostupná …

Pokračovat ve čtení »

Zář 05

Na podzim dostanou občané Medlánek nové černé odpadové nádoby

Na začátku listopadu vymění společnost SAKO Brno v městské části Medlánky všechny popelnice na směsný komunální odpad za nové. Od této doby bude zároveň svoz odpadu v této oblasti zajišťovat vlastními silami. Doposud byla část sběrných nádob vyvážena smluvní společností, které k tomuto datu končí subdodavatelská smlouva. Odpadové nádoby budou vyměňovány vždy ve svozový den …

Pokračovat ve čtení »

Srp 17

Oslavte 200 let Moravského zemského muzea

Moravské zemské muzeum si v tomto roce připomíná 200 let své existence. Toto významné jubileum oslaví 9. září na Zelném trhu a v Biskupském dvoře v Brně. Na tento den je pro návštěvníky připraven bohatý program, který začíná ve 13:00.   Na Zelném trhu se představí odborná oddělení muzea, která vám interaktivní a zábavou formou …

Pokračovat ve čtení »

Čvc 19

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Hasičský záchranný sbor JMK a Krajský úřad JMK informují, že hejtman Jihomoravského kraje rozhodl o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 18:00 hodin dne 18. července 2017 do odvolání a platí pro území celého Jihomoravského kraje. Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašována z důvodu nadměrného sucha způsobeného dlouhodobým nedostatkem …

Pokračovat ve čtení »

Čvc 17

Brňané mohou třídit bioodpad přímo u domu

Statutární město Brno ve spolupráci se společností SAKO spustilo projekt na třídění bioodpadu přímo u domů brněnských obyvatel. Cílem projektu je eliminovat podíl bioodpadu ve směsném komunálním odpadu. V současné době mohou obyvatelé Brna třídit biologicky rozložitelný odpad ve 37 sběrných střediscích. Aby se ověřil zájem o třídění bioodpadu, zvolila se oblast Stránic a okolí. …

Pokračovat ve čtení »