Archiv tagů: Hudcova

Bleskově

Uzavírka Hudcovy

Ze strany města Brna jsme byli informováni, že uzavírka ulice Hudcovy byla prodloužena do 20. 12. letošního roku. Důvodem jsou průtahy při štolování způsobené pevnějším podložím, než naznačoval geologický průzkum. Po dokončení prací v tomto roce by měl být povrch vozovky provizorně zapraven, protože z klimatických důvodů už nebude možné položit finální povrch. Od realizačních firem máme přislíbeno, že v mezidobí bude i přes provizorní povrch komunikace průjezdná všem automobilům. Akce by měla být následně dokončena na jaře buď pouhým položením finálního povrchu, nebo komplexními úpravami včetně rozšíření chodníků, přechodu před radnicí a dalších úprav, o které aktuálně bojujeme. V obou případech bude nutné počítat s další uzavírkou komunikace.

Dub 26

Pozor! Uzavírka ulice Hudcovy!

Upozornění všem medláneckým občanům k uzavírce ulice Hudcova. Hledejte dnes a zítra ve svých schránkách! Ke stažení zde.

Bře 30

Učitel roku 2015

Každý rok se u příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského udílí ceny výrazným pedagogickým osobnostem a město Brno v tomto není výjimkou. Ocenění byla předána 26. března 2015 na Nové radnici na Dominikánském náměstí za účasti mj. 1. náměstkyně primátora Kláry Liptákové a místopředsedkyně Komise Rady města Brna pro výchovu a vzdělávání Moniky Doležalové. Letos ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost získala i PaedDr. Taťána …

Pokračovat ve čtení »