Archiv tagů:

Čvc 10

Ředitelé našich škol prošli konkursem

ŘEDITELÉ NAŠICH ŠKOL PROŠLI KONKURSEM Koncem školního roku proběhl konkurs na místo ředitelky (ředitele) medlánecké mateřské i základní školy. Konkurs byl vyvolán rozhodnutím rady městské části s koncem šestiletého funkčního období stávajících ředitelek obou zařízení. Pozici ředitelky mateřské školy obhájila stávající paní ředitelka Mgr. Iva Tomášková. Ke změně došlo ve vedení základní školy. Při porovnání představených …

Pokračovat ve čtení »

Pro 09

Informace pro rodiče nastávajících prvňáčků

Informace pro rodiče nastávajících prvňáčků ZŠ Hudcova   V letošním školním roce proběhne elektronická podpora zápisu žáků do ZŠ. Již od 2.1.2016 bude pro rodiče k dispozici webová aplikace,  na které si rodiče mohou vyplnit a vygenerovat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Žádost je jednotná pro všechny ZŠ v městě Brně. Tuto vygenerovanou a podepsanou žádost si rodiče přinesou …

Pokračovat ve čtení »

Bře 30

Učitel roku 2015

Každý rok se u příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského udílí ceny výrazným pedagogickým osobnostem a město Brno v tomto není výjimkou. Ocenění byla předána 26. března 2015 na Nové radnici na Dominikánském náměstí za účasti mj. 1. náměstkyně primátora Kláry Liptákové a místopředsedkyně Komise Rady města Brna pro výchovu a vzdělávání Moniky Doležalové. Letos ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost získala i PaedDr. Taťána …

Pokračovat ve čtení »