Úřad

Informace o úřadu MČ Brno-Medlánky naleznete na jednotlivých podřízených stránkách.

Krizové řízení

Vážení občané, dovolujeme si Vás přivítat na webových stránkách Městské části Brno-Medlánky v části, která se zaměřuje na oblast krizového řízení a ochranu obyvatelstva.   Přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a především aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v Jihomoravském kraji byl spuštěn internetový portál KRIZPORT, který provozuje Hasičský …

Zobrazit stránku »

Prezidentské volby 2018

Zobrazit stránku »

Rozpočet 2018

Rozpočet městské části Schválený rozpočet MČ Brno-Medlánky na rok 2018 Výpis ze Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů §4 (1) Rozpočet územního samosprávného celku (MČ) je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku. §6 (1) Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a …

Zobrazit stránku »

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled na rok 2019 – 2023 schválený 13. 9. 2017 Zastupitelstvem městské části Brno-Medlánky Střednědobý rozpočtový výhledu na období 2019 – 2023 je k stažení zde. Schválení rozpočtového výhledu na období 2019 – 2023 je ke stažení zde.

Zobrazit stránku »

Schválený rozpočet 2016

Rozpočet městské části na rok 2016  Výpis ze Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 4 (1) Rozpočet územního samosprávného celku (MČ)  je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku. 6 (1) Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů, pokud …

Zobrazit stránku »

Schválený rozpočet 2017

Rozpočet městské části Výpis ze Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů §4 (1) Rozpočet územního samosprávného celku (MČ)  je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku. §6 (1) Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů, pokud není dále uvedeno, …

Zobrazit stránku »

Volby do ZMČ a ZMB 2018

Počet volebních okrsků Počet členů zastupitelstva pro období 2018-2022 Oznámení o době a místě konání voleb v MČ Brno-Medlánky Vyhlášení voleb prezidentem republiky Volební právo občanů jiných členských států EU Stanovení minimálního počtu členů OVK Počty podpisů na peticích pro NK a SNK Odevzdání kandidátních listin Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Rozhodnutí o registraci kandidátních …

Zobrazit stránku »

Volná pracovní místa

Aktuální výběrová řízení: Referent/ka stavebního úřadu – celý text inzerátu naleznete zde..    

Zobrazit stránku »

Organizační struktura

Zobrazit stránku »

Organizační řád

 O R G A N I Z A Č N Í   Ř Á D  Ú Ř A D U   M Ě S T S K É   Č Á S T I  B R N O – M E D L Á N KY  Únor 2017   1 Rada městské části Brno-Medlánky vydává na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. …

Zobrazit stránku »

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, upravuje práva  svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Účinnosti nabyl dnem 1. 1. 2000. Žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. vyřizuje kancelář tajemníka ÚMČ Brno-Medlánky a jednotlivé odbory úřadu, jichž se požadovaná informace týká. Forma žádosti není předepsána, občan může …

Zobrazit stránku »

Úseky a kontakty

JUDr. Michal Marek – starosta Tel.:538 706 266, email: marek@medlanky.brno.cz Agenda: výstavba, územní plánování, majetek, bytová problematika, pozemky, sport, doprava   Kateřina Žůrková – místostarostka Tel.: 538 706 277, email: zurkova@medlanky.brno.cz Agenda: finance, investice a dotace, transparentní úřad, informatika, školství, kultura, životní prostředí   Bc. Roman Svora – tajemník (vedoucí úřadu) Tel.: 538 706 254, email: svora@medlanky.brno.cz   Úsek …

Zobrazit stránku »

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet využívá ke své funkčnosti iFrame. Pokud zobrazujete pouze náhled, tak přejděte na stránku se zobrazením rozpočtu. Pokud jste na stránce s rozpočtem, tak váš prohlížeč zřejmě nepodporuje iFrame.

Zobrazit stránku »

Transparentní účet

Transparentní výdajový účet MČ Brno-Medlánky Komerční banka Brno-město, č. ú. 18628-621/0100 – výdajový účet Seznam transparentních účtů je zobrazen na stránkách KB www.kb.cz v sekci: on line služby/ on line informace /transparentní účet/ STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO – MČ BRNO-MEDLÁNKY. https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/st-mesto-brno-mestska-cast-brno-statutarni-me Transparentní učet zobrazuje informace od 2.6.2014: · o majiteli, číslu, názvu a měně účtu · …

Zobrazit stránku »

Veřejné zakázky

Zobrazit stránku »