Základní kontakty

Doručovací adresa:

ÚMČ Brno-Medlánky

Hudcova 239/7
Brno
621 00

 

Fakturační adresa: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

 

Telefonní kontakty:

538 706 255 Starosta, místostarosta, Úsek samosprávných činností a agendy účetnictví

538 706 256 Úsek stavební
538 706 258 Úsek dopravy, správy majetku, bytového hospodářství, krizového řízení, BOZP a PO
538 706 260 Úsek životního prostředí a administrace veřejných zakázek
538 706 254 Tajemník ÚMČ Brno-Medlánky
538 706 262 Úsek rozpočtu a financování
538 706 250 Úsek správy poplatků, ověřování, podatelna a hlavní pokladna
538 706 252 Úsek pro dotace, kulturu a redakce zpravodaje
538 706 268 Úsek sociální, OSPOD
538 706 264 Úsek sociální, OSPOD, kurátor mládeže
538 706 272 Úsek právní a vnitřních věcí
 
Fax:
538 706 279
 
E-mail:
podatelna@medlanky.brno.cz
 
E-mail pro elektronický a zaručený elektronický podpis:
podatelna.medlanky@brno.cz
 
Datová schránka ID:
xddbyg8
 
Bankovní spojení pro platby občanů:
Komerční banka Brno-město, č. ú. 18628-621/0100 – výdajový účet
Komerční banka Brno-město, č. ú. 19-18628-621/0100 – příjmový účet
 
IČ: 4499278516
 
DIČ: CZ 44992785
 

KONTAKTY

 

JUDr. Michal Marek – starosta

Tel.:538 706 266, email: marek@medlanky.brno.cz

 

Kateřina Žůrková – místostarostka

Tel.: 538 706 277, email: zurkova@medlanky.brno.cz

 

Bc. Roman Svora – tajemník (vedoucí úřadu)

Tel.: 538 706 254, email: svora@medlanky.brno.cz

 

Úsek samosprávných činností a agendy účetnictví:

Simona Magdová

Tel.: 538 706 255, email: magdova@medlanky.brno.cz

 

Úsek stavební:

Ing. Kateřina Janouchová

Tel.: 538 706 256, email: janouchova@medlanky.brno.cz

 

Ing. Lenka Hošková

Tel.: 538 706 270, email: hoskova@medlanky.brno.cz

 

Úsek životního prostředí a administrace veřejných zakázek:

Petr Matějka

Tel.: 538 706 260, email:  matejka@medlanky.brno.cz

 

Úsek dopravy, správy majetku, bytového hospodářství, krizového řízení, BOZP a PO:

Bc. Petr Sypko

Tel.: 538 706 258, email: sypko@medlanky.brno.cz

 

Úsek pro dotace, kulturu a redakce zpravodaje:

Alena Bradáčová

Tel.: 538 706 252, email: bradacova@medlanky.brno.cz

 

Úsek rozpočtu a financování:

Jana Kolaříková

Tel.: 538 706 262 email: kolarikova@medlanky.brno.cz

 

Úsek správy poplatků, ověřování, podatelna a hlavní pokladna:

Ivana Kokrdová

Tel.: 538 706 250, email: kokrdova@medlanky.brno.cz

 

Úsek právní a vnitřních věcí: 

Mgr. Milan Satrapa

Tel.: 538 706 272, email: satrapa@medlanky.brno.cz

 

Úsek sociální, OSPOD a kurátorka mládeže:

Mgr. Gerlinda Svobodová

tel.: 538 706 264, email: svobodova@medlanky.brno.cz

 

Úsek sociální a OSPOD:

Mgr. Pavlína Tomašovičová

tel.: 538 706 268, email: tomasovicova@medlanky.brno.cz

 

Úsek údržby a péče o veřejné prostranství

Ladislav Vaštík – vedoucí úseku

tel.: 724 787 650, email: vastik@medlanky.brno.cz

 

Zdeněk Kučera – zaměstnanec

Josef Plch – zaměstnanec