↑ Zpět na Samospráva

Komise

Pro volební období 2014 – 2018 zřídila rada městské části Brno-Medlánky na své první schůzi 7 komisí. Jedná se o

  • Komisi výstavby a územního plánování
  • Komisi majetkovou, investiční a bytovou
  • Komisi dopravy, pořádku a bezpečnosti
  • Komisi sportu
  • Komisi kultury a práce s mládeží
  • Komisi životního prostředí
  • Komisi školství
  • Sbor pro občanské záležitosti

Kromě výše uvedených komisí byla zřízena také redakční rada Medláneckého zpravodaje.

Aktuální obsazení jednotlivých komisí naleznete v tabulkách níže.

 

JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ JE KE STAŽENÍ ZDE: Platný Jednaci_rad_komisi_RMC_2014_2018

Komise výstavby a územního plánování

Jméno a příjmení člena Nominován za Funkce
Ing. Martin Mohapl, Ph.D. Občané pro Medlánky Předseda komise
Mgr. Jiří Nezhyba Občané pro Medlánky Člen komise
Ing. Blanka Teplanová Občané pro Medlánky Člen komise
Ing. Petr Bartl ODS Člen komise
Ing. Petr Urbánek KDU-ČSL Člen komise
Jan Janíček Nezávislý Člen komise
Ing.arch. Kamila Macháčová Nezávislá Člen komise

 Komise majetková, investiční a bytová

Jméno a příjmení člena Nominován za Funkce
Mgr. Jiří Nezhyba Občané pro Medlánky Předseda komise
Ing. Klára Drápalová Občané pro Medlánky Člen komise
Ing. Juraj Musil Zelené Medlánky Člen komise
Ing. Marek Menšík Zelené Medlánky Člen komise
Ing. Stanislav Krčmař ODS Člen komise

Komise dopravy, pořádku a bezpečnosti

Jméno a příjmení člena Nominován za Funkce
Michal Zálešák Občané pro Medlánky Předseda komise
Ing.Pavel Skládaný Zelené Medlánky Člen komise
Ing.Libor Fuka Zelené Medlánky Člen komise
Bc. Petr Sypko
Mgr.Jan Caha, Ph.D. KDU-ČSL Člen komise
Mgr.Daniel Franta, Ph.D. ČSSD Člen komise

Komise sportu

Jméno a příjmení člena Nominován za Funkce
Radovan Čermák ČSSD Předseda komise
Mgr. Silva Göghová Občané pro Medlánky Člen komise
Ing. Josef Ptáček Občané pro Medlánky Člen komise
Vendula Veselá Občané pro Medlánky Člen komise
Doc. Hana Bubníková Zelené Medlánky Člen komise
Ing. Marek Záboj, Ph.D. Zelené Medlánky Člen komise
František Filípek ODS Člen komise

 Komise kultury a práce s mládeží

Jméno a příjmení člena Nominován za Funkce
Zdeňka Brabcová, Dip.fyz. Občané pro Medlánky Předseda komise
Ing. Jana Hušková Občané pro Medlánky Člen komise
Vendula Veselá Občané pro Medlánky Člen komise
Mgr. Vladimíra Vespalcová Občané pro Medlánky Člen komise
Mgr. Šárka Nezhybová Občané pro Medlánky Člen komise
Zdena Egnerová Nezávislá Člen komise

 Komise životního prostředí

Jméno a příjmení člena Nominován za Funkce
Ing. Ludmila Podracká Zelené Medlánky Předseda komise
PhDr. Ladislav Žuja Zelené Medlánky Člen komise
Elena Stávková Občané pro Medlánky Člen komise
Bc. Pavel Brauner Občané pro Medlánky Člen komise
Vít Marša KDU-ČSL Člen komise
Ing. Miroslav Filip ODS Člen komise
Mitrenga Člen komise
Kateřina Richterová Člen komise

 Komise školství

Jméno a příjmení člena Nominován za Funkce
Mgr. David Drápela Občané pro Medlánky Člen komise
Mgr. Silva Göghová Občané pro Medlánky Člen komise
Mgr. Kateřina Bukovjanová Občané pro Medlánky Člen komise
PhDr. Vladimíra Kuchtová Občané pro Medlánky Předsedkyně komise
Ing. Ludmila Dufková Zelené Medlánky Člen komise
Mgr. Eva Baráková ODS Člen komise
MgA. Petr Hladík KDU-ČSL Člen komise

 Sbor pro občanské záležitosti

Jméno a příjmení člena Nominován za Funkce
Mgr. Vladimíra Vespalcová Občané pro Medlánky Předseda komise
Zdena Egnerová Nezávislá Člen komise
Marie Kalová Nezávislá Člen komise
Ing.arch. Sylvia Laurincová Nezávislá Člen komise
Květoslava Věžníková Nezávislá Člen komise
Marie Ježková Nezávislá Člen komise
Dagmar Pařízková Nezávislá Člen komise

 Redakční rada

Jméno a příjmení člena Nominován za Funkce
Mgr. Lucie Slavíková Občané pro Medlánky Předseda redakční rady
Mgr. Kateřina Bukovjanová Občané pro Medlánky Člen redakční rady
Ing. Jana Hušková Občané pro Medlánky Člen redakční rady
Michal Zeman Zelené Medlánky Člen redakční rady
 Ivana Hunkařová Nezávislá  Člen redakční rady
 Jana Dannhoferová  Člen redakční rady