↑ Zpět na Výbory

Finanční výbor

Finanční výbor je zřizován povinně dle §117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a o jeho zřízení pro volební období 2014 – 2018 rozhodlo zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky na svém ustavujícím zasedání konaném dne 10. listopadu 2014. Na tomto zasedání zastupitelstvo také rozhodlo, že výbor bude pětičlenný.

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní také další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Hlavním úkolem finančního výboru je zapojení se do rozpočtového procesu, tedy projednávání rozpočtu, jeho plnění a rozpočtová opatření. Nemalou úlohu sehrává také při sestavování závěrečného účtu.

V současné době se Finanční výbor schází v následujícím složení.

Jméno a příjmení člena Nominován za Funkce
Mgr. Vladimíra Vespalcová Předseda výboru
Michal Pupala Občané pro Medlánky Člen výboru
Ing. Eva Jagelská Zelené Medlánky Člen výboru
Ing. Leoš Svojanovský KDU-ČSL Člen výboru
 Tomáš Krčmař Člen výboru
 Jana Kolaříková Zapisovatel, tajemník