↑ Zpět na Výbory

Finanční výbor

Finanční výbor je zřizován povinně dle §117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a o jeho zřízení pro volební období 2014 – 2018 rozhodlo zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky na svém ustavujícím zasedání konaném dne 10. listopadu 2014. Na tomto zasedání zastupitelstvo také rozhodlo, že výbor bude pětičlenný.

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní také další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Hlavním úkolem finančního výboru je zapojení se do rozpočtového procesu, tedy projednávání rozpočtu, jeho plnění a rozpočtová opatření. Nemalou úlohu sehrává také při sestavování závěrečného účtu.

V současné době se Finanční výbor schází v následujícím složení.

Jméno a příjmení člena Nominován za Funkce
Bc. Martin Teplan Občané pro Medlánky Předseda výboru
Michal Pupala Občané pro Medlánky Člen výboru
Ing. Eva Jagelská Zelené Medlánky Člen výboru
Ing. Leoš Svojanovský KDU-ČSL Člen výboru
 5. člen neobsazen Člen výboru