↑ Zpět na Výbory

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je zřizován povinně dle §117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a o jeho zřízení pro volební období 2014 – 2018 rozhodlo zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky na svém ustavujícím zasedání konaném dne 10. listopadu 2014. Na tomto zasedání zastupitelstvo také rozhodlo, že výbor bude pětičlenný.

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory i obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Plní všechny kontrolní úkoly, kterými byl pověřen zastupitelstvem obce.

V současné době se Kontrolní výbor schází v následujícím složení.

Jméno a příjmení člena Nominován za Funkce
momentálně bez předsedy výboru
Ing. Ivan Melichar ČSSD Člen výboru
Ing. Marek Menšík Zelené Medlánky Člen výboru
Ing. Juraj Musil Zelené Medlánky Člen výboru
Mgr. Vladimíra Vespalcová Občané pro Medlánky Člen výboru – pověřena svoláváním výboru