STAVEBNÍ ÚSEK

K realizaci staveb je ve většině případů vyžadováno povolení jejich umístění a následně povolení realizace. Výjimky tvoří případy uvedené v ustanovení § 79 (umístění) a § 103 (realizace) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Stavební záměr je při povolování umístění posuzován podle kritériích uvedených v ustanovení § 90 stavebního zákona. Prvním kritériem z tohoto ustanovení je soulad s územně plánovací dokumentací. Pro území MČ Brno-Medlánky platí Územní plán města Brna (dálkově přístupný na stránkách: http://gis.brno.cz/ags/upmb/). Tento územní plán je dále zpřesněn Regulačním plánem MČ Medlánky, který je dálkově přístupný na stránkách: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upd/podrobnejsi-upd/rp-medlanky/).

Formuláře ke stažení:

Žádost o vydaní rozhodnutí o umístění stavby doc pdf
Žádost o vydaní rozhodnutí o změně využití území doc pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území doc pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků doc pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu doc pdf
Žádost o vydání společného povolení
Oznámení záměru
Ohlášení stavby doc pdf
Žádost o stavební povolení doc pdf
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora doc pdf
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu doc pdf
Žádost o povolení předčasného užívání stavby doc pdf
Oznámení změny v užívání stavby doc pdf
Ohlášení odstranění doc pdf
Společné oznámení záměru

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *