STAVEBNÍ ÚSEK

K realizaci staveb je ve většině případů vyžadováno povolení jejich umístění a následně povolení realizace. Výjimky tvoří případy uvedené v ustanovení § 79 (umístění) a § 103 (realizace) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Stavební záměr je při povolování umístění posuzován podle kritériích uvedených v ustanovení § 90 stavebního zákona. Prvním kritériem z tohoto ustanovení je soulad s územně plánovací dokumentací. Pro území MČ Brno-Medlánky platí Územní plán města Brna (dálkově přístupný na stránkách: http://gis.brno.cz/ags/upmb/). Tento územní plán je dále zpřesněn Regulačním plánem MČ Medlánky, který je dálkově přístupný na stránkách: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upd/podrobnejsi-upd/rp-medlanky/).

.

Kolaudační souhlas

Zobrazit stránku »

Ohlášení stavby

Zobrazit stránku »

Oznámení o užívání stavby

Zobrazit stránku »

Oznámení změny v užívání stavby

Zobrazit stránku »

Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

Zobrazit stránku »

Žádost o stavební povolení

Zobrazit stránku »

Žádost o vydání územního rozhodnutí

Zobrazit stránku »

Žádost o vydání územního souhlasu

Pro stažení žádosti o územní souhlas prozatím prosím využijte následující odkaz: http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Archiv-sekce-Pravo-a-legislativa/Informace-k-novelizaci-zakonem-c-350-2012-Sb/Provadeci-vyhlasky/Informace-k-provadecim-vyhlaskam-ke-stavebnimu-zak   Na uvedené stránce je umístěn v pravé boční liště pod číslem 7.

Zobrazit stránku »

Žádost o zjednodušené územní řízení

Zobrazit stránku »

Žádost o změnu stavby před dokončením

Zobrazit stránku »

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *