Příspěvek na uzamykání přístřešků na odpad

Příspěvek na uzamykatelné přístřešky na odpad

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Městská část Brno – Medlánky

 

Vyhlášení Programu o poskytnutí dotace

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, městská část Brno-Medlánky, Hudcova 7 zveřejňuje v souladu s § 10 c) zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění „Program o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno – Medlánky“ jehož účelem je poskytnutí peněžních prostředků na částečnou úhradu nákladů spojených s vybudováním uzamykatelné brány (a dalších opatření) přístřešku na kontejnery nacházejícího na území
MČ Brno-Medlánky.

 

Důvodem poskytnutí dotace je vytvoření celkově uzavřeného přístřešku na kontejnery tak, aby nebyl bez klíče přístupný.

 

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v roce 2017 v rozpočtu na „Program o poskytnutí dotace z rozpočtu
MČ Brno – Medlánky“ činí 40.000 Kč.

 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 4.000 Kč.

 

Dotace je určena: společenství vlastníků bytových jednotek nebo bytové družstvo, které hodlá přístřešek upravit.

 

Lhůta pro podání žádosti je od 01. 05. 2017 do 15. 09. 2017

Poskytovatel bude rozhodovat o žádostech ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti.

 

Žadatel o dotaci provede vyúčtování nejpozději do 30. 11. 2017 a za tímto účelem předloží poskytovateli doklady prokazující využití dotace v souladu s uzavřenou smlouvou.

 

Program o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno – Medlánky byl schválen dne 27. 03. 2017 na 56. schůzi RMČ
pod č.j. 19/56.

                                                                                                               JUDr. Michal Marek

                                                                                                         starosta MČ Brno-Medlánky

Vzor žádosti: Žádost o dotaci_kontejnery

Veřejná deska: http://medlanky.cz/wp-content/uploads/2017/03/vyhlaseni_programu_dotace.pdf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *