Kvě 18

Podpořte nás v boji proti negativním změnám územního plánu

Milí Medlánečtí, již kolem deseti let intenzivně bojujeme proti tomu, aby se Medlánky změnily v křižovatku silnic mezi Řečkovicemi a Ivanovicemi na straně jedné a Komínem a Bystrcí na straně druhé. Také usilujeme o to, aby se Medlánkám vyhnula další masivní výstavba, protože ji město v minulosti nezvládlo doplnit dostatečnou infrastrukturou včas a máme s rozšiřováním Medlánek negativní …

Pokračovat ve čtení »

Bleskově

Oznámení občanům

Od 18. května 2020 je zrušen v prostorách radnice provoz rouškomatu. V případě nutné potřeby získání nových ochranných roušek se občané mohou obrátit přímo na tajemníka úřadu.

Roman Svora, tajemník úřadu

T/M: 538 706 254, 602 698 630

Bleskově

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Úřadu městské části města Brna Brno-Medlánky
vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úřednice/úředník –
„vedoucí Úseku životního prostředí a péče o veřejná prostranství“

Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Místo výkonu práce:
Úřad městské části města Brna Brno-Medlánky, Úsek životního prostředí a péče o veřejná prostranství, Hudcova 239/7, 621 00 Brno, detašované pracoviště Jabloňová 1a, Brno a katastrální území Medlánky

Charakteristika pozice:
Odpovídá za vedení Úseku životního prostředí a péče o veřejná prostranství MČ a řídí jeho zaměstnance. Vyřizuje agendu orgánu ochrany životního prostředí, zejména povolování kácení dřevin a stromů, problematiku odpadů, ochrany ovzduší, agendy dodržování zákona na ochranu zvířat proti týrání a zákona o rostlinolékařské péči, vede evidenci zemědělských podnikatelů apod. Zajišťuje specializované činnosti na úseku tvorby a ochrany životního prostředí, předkládá plány pro přípravu a realizaci opatření v oblasti ochrany a tvorby zeleně. Navrhuje plán péče o zeleň a dohlíží nad výsadbou. Provádí monitoring erozních událostí. Zajišťuje správu zeleně MČ, je tajemníkem komise životního prostředí MČ, připravuje materiály v dané oblasti pro rozhodování orgánů samosprávy a zajišťuje plnění jejich usnesení.

Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. Zaměstnanec bude zařazen do 10. platové třídy (základní platový tarif v rozmezí od 21.260 Kč do 31.240 Kč dle započitatelné odborné délky praxe) + příplatek za vedení + osobní příplatek po uplynutí zkušební doby a po zapracování + zaměstnanecké benefity (5 dnů dispozičního volna, příspěvek na stravování).

Termín nástupu: 1. září 2020 (popř. dle dohody)

Pracovní poměr: doba neurčitá

Plné znění výběrového řízení naleznete zde.

Přihlášku k výběrovému řízení stáhnete zde.

Obrazem

Den pro Medlánecké kopce 21. 6. 2020

Kvě 22

Svoz rostlinného odpadu ze zahrádek

Svoz rostlinného odpadu ze zahrádek Zahrádkářům usnadňujeme nakládání s rostlinnými odpady pravidelným svozem bioodpadu z lokalit zahrádek pomocí velkoobjemových kontejnerů. Po prvním testu jsme stanovili dvě stanoviště a to u křížku na ulici Turistické – souřadnice GPS 49.2419953N, 16.5635989E a u stromové kaple (v místě bývalého posedu na konci polní cesty navazující na ulici Vycházkovou …

Pokračovat ve čtení »

Kvě 20

Změny vyhlášek města Brna od 29. 5. 2020

S účinností od 29. 5. 2020 vstoupí platnost změny některých brněnský vyhlášek, které se týkají každého občana. Najdete je zde ke stažení a s odkazem na web města Brna a také Vám zde uvádíme některé změny, které se Vás přímo týkají: Obecně závazná vyhláška č. 9/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního …

Pokračovat ve čtení »

Kvě 19

Červnové Medlánecké farmářské trhy

Srdečně Vás zveme na Medlánecké farmářské trhy v sobotu 13. 6. 2020 na náměstíčku před SC Sýpka od 9.00 do 12.00.   Přehled trhovců najdete zde.      

Obrazem

(bez názvu)

Bleskově

Metodický pokyn k otevření základních škol

Zde najdete ke stažení metodický pokyn k otevírání základních škol : OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Dub 30

Zprávy z Knihovny Jiřího Mahena

Vážená paní, vážený pane, oznamujeme Vám, že knihovna opět obnovuje provoz svých poboček a Ústřední knihovny v následujícím pořadí: 1) v týdnu od 4. 5. 2020 se otevírají všechny pobočky (kromě Chrlic), včetně Mahenova památníku, v omezených provozních hodinách (viz. https://www.kjm.cz/pujcovni-doba-vsech-provozu-kjm). Tedy i ta medlánecká.  2) od 11. 5. 2020 se otevře Ústřední knihovna na Kobližné …

Pokračovat ve čtení »

Starší příspěvky «