Lis 27

Výtvarná soutěž Knihbudka pro Medlánky

Soutěž trvá do 28. 2. 2020   Naše městská část bude mít knihbudku – bezplatnou pouliční knihovnu – z předělané telefonní budky. Bude umístěna na ulici Jabloňová poblíž CVČ Jabloňka. Budka je momentálně na očistné kůře, ale na jaře by měla být instalovaná na místo, abyste si mohli vybírat a měnit knihy přímo v místech …

Pokračovat ve čtení »

Obrazem

XXVIII. reprezentační ples MČ Brno-Medlánky

Obrazem

Lotyšsko – cestovatelská beseda

Obrazem

Medlánecké filmové noci 2020 – Oscarová noc

Obrazem

Seniorská dvouhodinka v Jabloňce

Obrazem

Výstava – Okouzleny přírodou

Led 05

Lednové Medlánecké farmářské trhy

Srdečně Vás zveme na Medlánecké farmářské trhy v sobotu 11. 1. 2020 na náměstíčku před SC Sýpka od 9.00 do 12.00. Na Sýpce bude probíhat dětské divadlo a v Konírně výstava obrazů  a otevřená bude i knihovna. Před Sýpkou pak na Vás a Vaše dotazy bude čekat pan starosta. Přehled trhovců najdete zde.      

Bleskově

Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky

Dnes jsme do sekce ke stažení přidali zápis z 6. zasedání ZMČ Brno-Medlánky, které se konalo dne 11. 12. 2019.

Pro 18

Semináře pro rodiče budoucích prvňáků

V rámci projektu MAP II jsou pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka nabízeny vzdělávací semináře pro rodiče budoucích prvňáčků na téma:   ÚSKALÍ VSTUPU DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ   • 3. února 2019 od 16:00 do 19:00 – Mgr. Lenka Bínová (speciální pedagog) Prevence školní neúspěšnosti, připravenost dětí na 1. třídu …

Pokračovat ve čtení »

Bleskově

Záznam ze zasedání zastupitelstva

Videozáznam z 6. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky, které se konalo dne 11. prosince 2019, naleznete zde.

Upozorňujeme, že z důvodu zajištění souladu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů jsou záznamy z jednání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky anonymizovány.

Bleskově

Výběrové řízení – „právník/právnička úseku stavebního“

Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky
vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice –
„právník/právnička úseku stavebního“

Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Místo výkonu práce:
Úřad městské části Brno-Medlánky, Úsek stavební, Hudcova 239/7, 621 00 Brno

Charakteristika pozice:
Zajišťuje právní podporu úseku stavebnímu, zejména vede správní řízení vč. řízení o přestupcích dle stavebního zákona. Řeší právní agendu MČ, zejména zastupuje MČ v právních záležitostech, zpracovává koncepty stanovisek MČ k jednotlivým právním otázkám a zajišťuje vymáhání pohledávek, připravuje a připomínkuje podklady pro projednání v orgánech MČ, podílí se na administrativě veřejných zakázek, zajišťuje smluvní agendu MČ a kontroluje plnění smluvních podmínek u stávajících smluvních vztahů a spolupracuje při řešení právních záležitostí s jinými úseky úřadu a plní další úkoly v oblasti vnitřních věcí a při zastupování úřadu navenek v rozsahu svěřené funkce.

V případě absence zkušeností s vedením některé z výše uvedených agend je přípustné postupné zapracování.

Možnost nástupu do zaměstnání: březen/duben 2020 (popř. dle dohody)

Pracovní poměr: doba neurčitá

Plné znění výběrového řízení naleznete zde.

Přihlášku k výběrovému řízení si můžete stáhnout zde.

Starší příspěvky «