«

»

Bleskově

Výběrové řízení – „právník/právnička úseku stavebního“

Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky
vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice –
„právník/právnička úseku stavebního“

Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Místo výkonu práce:
Úřad městské části Brno-Medlánky, Úsek stavební, Hudcova 239/7, 621 00 Brno

Charakteristika pozice:
Zajišťuje právní podporu úseku stavebnímu, zejména vede správní řízení vč. řízení o přestupcích dle stavebního zákona. Řeší právní agendu MČ, zejména zastupuje MČ v právních záležitostech, zpracovává koncepty stanovisek MČ k jednotlivým právním otázkám a zajišťuje vymáhání pohledávek, připravuje a připomínkuje podklady pro projednání v orgánech MČ, podílí se na administrativě veřejných zakázek, zajišťuje smluvní agendu MČ a kontroluje plnění smluvních podmínek u stávajících smluvních vztahů a spolupracuje při řešení právních záležitostí s jinými úseky úřadu a plní další úkoly v oblasti vnitřních věcí a při zastupování úřadu navenek v rozsahu svěřené funkce.

V případě absence zkušeností s vedením některé z výše uvedených agend je přípustné postupné zapracování.

Možnost nástupu do zaměstnání: březen/duben 2020 (popř. dle dohody)

Pracovní poměr: doba neurčitá

Plné znění výběrového řízení naleznete zde.

Přihlášku k výběrovému řízení si můžete stáhnout zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *