↑ Zpět na Historie Medlánek

Historické publikace o Medlánkách

Zde nabízíme ke stažení publikace, které vyšly.

U příležitosti 755 let od první písemné zmínky : Medlánky 755 let

U příležitosti 760 let od první písemné zmínky  : Medlánky 760 let

Poslední vydanou je nová publikace u příležitosti 780 let od první písemné zmínky o Medlánkách, která vyšla v listopadu 2017 a tu je možné si zakoupit v tištěné podobě na podatelně ÚMČ Brno-Medlánky nebo v knihovně KJM v Medlánkách za symbolickou minci 50.-Kč. Ke stažení ji můžete nalézt zde.