«

»

Lis 12

Informace o konání ustavujícího zasedání ZMČ

Úřad MČ Brno-Medlánky v souladu s ust. § 93 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky, svolaného dosavadním starostou městské části JUDr. Michalem Markem v souladu s ust. § 91 odst. 1 výše citovaného zákona.

 21. listopadu 2018, SC Sýpka – Konírna, Kytnerova 1a, začátek od 18:00 hodin

 

Před schválením navrženého programu složí členové zastupitelstva městské části slib.

Návrh programu:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí pro které budou členové zastupitelstva městské části uvolněni
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4. Volba členů rady městské části
a) určení počtu členů rady
b) určení způsobu volby členů rady
c) volba členů rady
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) určení způsobu volby předsedů a členů finančního a kontrolního výboru
c) volba předsedy finančního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba předsedy kontrolního výboru
f) volba členů kontrolního výboru
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
7. Debata s občany
8. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Komunikace Hrázka Dillingerova“ – výběr zhotovitele
9. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Medlánky na roky 2020-2024
10. Rozpočtové opatření č. 9/2018
11. Zprávy z významných jednání, schůzí komisí rady a výborů zastupitelstva
12. Informace ze Sněmu starostů, Rady města Brna a Zastupitelstva města Brna
13. Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ
14. Různé

O autorovi

Simona Magdová

Simona Magdová

Úsek samosprávných činností a agendy účetnictví
Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlánky
Email: magdova@medlanky.brno.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *