Úřední deska

V následující tabulce je zobrazen přehled aktuálně platných dokumentů zveřejněných na úřední desce včetně termínu jejich vyvěšení a plánovaného sejmutí.

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
14.9.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Simona Zatloukalová 29.9.2020 Stáhnout
01.9.2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Brno-Medlánky na období 2022-2026 Simona Zatloukalová Stáhnout
01.9.2020 Rozpočtové opatření č. 10/2020 Simona Zatloukalová Stáhnout
01.9.2020 Oznámení o schválení rozpočtového opatření č. 10/2020 Simona Zatloukalová Stáhnout
14.9.2020 Oznámení o době a místě konání VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Simona Zatloukalová
17.9.2020 Záměr obce Simona Zatloukalová 02.10.2020 Stáhnout
23.9.2020 Doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně Simona Zatloukalová Stáhnout
23.9.2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 2/2020 Simona Zatloukalová Stáhnout
23.9.2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 1/2020 Simona Zatloukalová Stáhnout
18.9.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B4/19-CM, MČ Brno-sever, k.ú. Soběšice – rozšíření lesního hřbitova Soběšice včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Simona Zatloukalová 05.10.2020 Stáhnout
20.8.2020 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Simona Magdová Stáhnout
17.8.2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků Simona Magdová Stáhnout
27.1.2020 Vyhlášení Programu Strom pro Medlánky pro rok 2020 Simona Magdová Stáhnout
18.12.2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2020 Simona Magdová Stáhnout
26.11.2019 Návrh rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2020 Simona Magdová Stáhnout
06.9.2019 Střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Medlánky na období 2021-2025 Simona Magdová Stáhnout
11.2.2020 Přehled žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdější předpisů, za rok 2019 Simona Magdová Stáhnout
29.5.2020 Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu MČ Brno-Medlánky za rok 2019 Simona Magdová Stáhnout
31.7.2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Simona Magdová Stáhnout
23.6.2020 Přehled projednání závěrečného účtu za rok 2019 Simona Magdová Stáhnout
23.6.2020 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2019 Simona Magdová Stáhnout
06.9.2019 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu městské části Brno-Medlánky na období 2021-2025 Simona Magdová Stáhnout