Úřední deska

V následující tabulce je zobrazen přehled aktuálně platných dokumentů zveřejněných na úřední desce včetně termínu jejich vyvěšení a plánovaného sejmutí.

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
17.6.2019 Přehled projednání závěrečného účtu za rok 2018 Simona Magdová Stáhnout
17.6.2019 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu na rok 2018 Simona Magdová Stáhnout
11.7.2019 Výběrové řízení – referent sociální péče (Brno-Černovice) Simona Magdová 31.7.2019 Stáhnout
11.7.2019 Výběrové řízení – účetní (Brno-Královo pole) Simona Magdová 30.9.2019 Stáhnout
15.7.2019 Výběrové řízení – referent – předsedu/předsedkyně přestupkové komise (Brno-Královo pole) Simona Magdová 31.8.2019 Stáhnout
07.6.2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019 Simona Magdová Stáhnout
07.6.2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 4/2019 Simona Magdová Stáhnout
02.1.2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2019 Simona Magdová 31.12.2019 Stáhnout
03.12.2018 Návrh rozpočtu Městské části Brno-Medlánky na rok 2019 Simona Magdová Stáhnout
25.1.2019 Přehled žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdější předpisů, za rok 2018 Simona Magdová Stáhnout
04.2.2019 Termíny blokového čistění v roce 2019 Simona Magdová 31.12.2019 Stáhnout
21.5.2019 Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu MČ Brno-Medlánky za rok 2018 a účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018 Simona Magdová Stáhnout
03.12.2018 Střednědobý výhled 2020-2024 Simona Magdová Stáhnout