«

»

Dub 15

Kostka Za školou? CVČ Jabloňka!

Centrum volného času na Jabloňové 11, které jsme slavnostně otevřeli na konci ledna letošního roku, už má svůj název – Centrum volného času Jabloňka, který u vás v anketě uspěl nejvíce. I když Cvrček, Kostka nebo Za školou nás na radě MČ také zaujaly. Nyní chystáme centru důstojný vývěsní štít, aby všichni správně trefili.

Po prvních měsících ostrého provozu se centru daří velmi dobře. Všechny plánované aktivity se rozběhly hladce, zájem je nejen o kroužky pro děti, zaplňují se také kurzy pro dospělé. Do rozvrhu na nový školní rok připravujeme ještě daleko širší nabídku, sledujte stránky úřadu www.medlanky.cz, sekci Školy a volný čas, kde je k dispozici nejen stávající rozvrh centra i další aktuální informace.

Na provoz a nabídku CVČ Jabloňka se můžete přijít podívat v DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 19. 5. 2016. Prezentovány budou aktivity organizací, které v Jabloňce našly své útočiště od malých Medlánků po skauty a táborníky. Proběhne i prezentace nových kroužků, které od září chystá Dům dětí a mládeže Helcetova, pobočka DOMINO. Podrobný program dne otevřených dveří najdete na webu a vývěskách v předstihu.

Také díky vašim připomínkám máme připravený projekt na krásnou zahradu centra. Po základních terénních úpravách, aby se zahrada dala v tomto roce využívat alespoň jako zatravněná plocha, zmizí červená páska a prostor otevřeme veřejnosti. Samotné osazování zahrady ale budeme moci zahájit až po dokončení zatrubnění medláneckého potoka, které povede pod zahradou centra. Jedná se o rozsáhlý projekt realizovaný a financovaný Magistrátem města Brna na přelomu roku 2016/2017.  Ovšem s prvky zahrady, které bude možné realizovat průběžně, jako třeba pískoviště, začneme už letos.

Stále nám můžete posílat své návrhy a podněty, které se CVČ Jabloňka týkají, a to jak jeho okolí, tak náplně kroužků na e-mail: zurkova@medlanky.brno.cz.

A protože jsme účastníkům ankety o název centra slíbili soutěž, vylosovali jsme tyto tři výherce poukázky do knihkupectví: Ambróz Both, Dominik Peška a Honza Martof. Výhercům gratulujeme.

O autorovi

Kateřina Žůrková

Kateřina Žůrková

Místostarostka MČ Brno-Medlánky

Email: zurkova@medlanky.brno.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *