«

»

Úno 07

Nepřipusťme zavlečení tranzitní dopravy do Medlánek

Před několika dny se mi náhodou dostala do ruky studie obchvatu městské části Brno-Kníničky. Přál bych obyvatelům Kníniček krásné a klidné bydlení. Vadí mi ale, že to samé nepřejí oni nám a jejich zastupitelstvo řeší problémy na úkor okolních městských částí. Obchvat Kníniček totiž v podání studie znamená mimo jiné vybudování silnice z Komína přes letiště s napojením na ulici Turistickou a pokračováním mezi Medláneckými kopci až do Technoparku na ulici Purkyňovu (viz výkres na druhé straně). Ohledně vytížení obchvatu jsem slyšel o pěti tisících automobilech průměrně každý den, ale to se dnes dá jen odhadovat.

CO NÁM HROZÍ?

Návrh je třeba dát do kontextu s konceptem návrhu nového Územního plánu města Brna. S ním jsme v Medlánkách projevili jasný nesouhlas a v jeho pořizování se nepokračovalo. Nyní se ale město vrací k otázce, zda pořizovat návrh zcela nový, nebo se vrátit k původnímu konceptu a pokračovat v jeho dopracování. A tento koncept již obsahoval návrh na propojení Komína, Medlánek, Řečkovice a Ivanovic novou silnicí. Měla vést přes letiště, pokračovat do ulice Turistické. Dále se uvažovalo buď o variantě přivedení dopravy až do samého centra Medlánek na kruhový objezd a potom pokračování ulicí Hudcovou, Kytnerovou nebo V Újezdech (kam kdo směřuje), nebo o variantě vybudování nové komunikace mezi ulicí Turistickou přes pole a zahrady k rybníku a dětskému hřišti, kde by se komunikace napojila do ulice V Újezdech a vedla tudy dál do Řečkovic a Ivanovic. Komunikace z Medlánek do Ivanovic by jistě dříve nebo později následovala a obchvat Kníniček je v tomto smyslu třeba chápat jako začátek zavlečení dopravy celoměstského a nadměstského charakteru do Medlánek. A to by také pomohlo odůvodnit, proč dálnice R43 (dnes D43) již není potřeba trasovat přes Bystrc a Kníničky, když zde bude existovat plnohodnotná výpadovka z města na sever přes Medlánky.

BRNO CHCE NOVOU SILNICI PROVĚŘIT

Město Brno v současnosti požádalo kraj o prověření potřebnosti tzv. obchvatu Kníniček v rámci Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno. Kraj městu vyhověl, neboť je především věcí města, kudy na svém území chce dopravní koridory vést. Pokud studie prokáže opodstatnění takového obchvatu, může být zahrnut do krajských Zásad územního rozvoje (de facto územní plán kraje). V tom případě se stane pro město trasování této komunikace závazné a bude ji muset zahrnout do svého územního plánu. Tím nezbude žádný prostor argumentovat při pořizování územního plánu města tím, že toto území je třeba chránit s ohledem na hodnoty, které jsou významnější než řešení problémů s dopravou, byť z dopravního hlediska může být komunikace pro některé části města prospěšná.

MĚSTO NENÍ JEN DOPRAVA

Lokalita v okolí letiště totiž tvoří přirozený zelený klín severu města, nacházející se mezi Kuřimí a městskými částmi Řečkovice, Medlánky, Královo Pole, Žabovřesky, Bystrc, Komín a Kníničky, přičemž obyvatelům všech těchto městských částí poskytuje příležitosti k rekreaci, sportu a odpočinku. V lokalitě se nachází mnoho prvků hodných důsledné ochrany: Přírodní park Baba, přírodní památky Mniší hora, Medlánecké kopce, Netopýrky, regionální biokoridor a letiště Medlánky, kde se vyskytuje Syslí rezervace (evropsky významná lokalita).

STANOVISKO MEDLÁNEK

Takovému zásahu do naší městské části jsme připraveni se bránit. Jednak rada městské části přijala usnesení, kterým požaduje důsledně respektovat zachování tohoto zeleného klínu a chránit všechny jeho významné prvky; jakékoli stavební zásahy v tomto území požadujeme podmínit zkoumáním vlivu na životní prostředí procesem EIA. Rada městské části nesouhlasí s navrženou komunikací označovanou jako „obchvat Kníniček“ a nesouhlasí s jejím prověřováním v krajské studii. Rada městské části dále vyzývá kompetentní orgány kraje a města, aby podpořily vedení komunikace D43 ve variantě „bystrcké“. Tím připomínáme již dříve medláneckým zastupitelstvem vyslovené stanovisko a připojujeme se k dalším městským částem a obcím, které požadují účelné řešení městské a tranzitní dopravy, nikoli hledání nevhodných náhradních řešení či neřešení vůbec.

BRAŇME SE SPOLEČNĚ

Pokud se máme nápadům na zavlečení tranzitní dopravy do Medlánek ubránit, nedokážeme to bez vás. Pomohlo by, kdybyste sami napsali kompetentním orgánům města a kraje, pokud komunikaci v okolí Medláneckého letiště nechcete. Vyjádření můžete zaslat na tyto adresy: Jihomoravský kraj, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno (lze i na e-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz), a Statutární město Brno, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 946/67, 602 00 Brno (posta@brno.cz). Stačí uvést, že „nesouhlasíte s tím, aby Územní plán města Brna nebo Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje umožnily výstavbu jakékoli nové silnice pro automobilovou dopravu v okolí Medláneckého letiště“. Důvody můžete uvést dle vlastního uvážení. Vzorový dopis si můžete stáhnout níže.

TEĎ ANEBO NIKDY

Nedejme se odradit ujištěními, že není pořizování územně plánovací dokumentace právě v takové fázi, v níž by zákon předvídal připomínky a námitky občanů. Nikdo z kompetentních míst vám dnes neumí říct přesný termín, kdy se do takové fáze dostaneme a co bude předmětem návrhu, který budeme moci připomínkovat. Právě teď je správný čas dát jasně najevo, že si přejeme zachovat čistě rezidentní charakter Medlánek a kvalitu života jejich obyvatel. Nyní je čas bojovat za to, abychom se v budoucnu k žádným nesmyslným návrhům už vyjadřovat nemuseli.

JUDr. Michal Marek, starosta

 

Dokumenty ke stažení:

Vzor připomínky k editaci

Mapa ke stažení

 

01-PREHLEDNA_SITUACE

O autorovi

JUDr. Michal Marek

JUDr. Michal Marek

Starosta MČ Brno-Medlánky

19 komentářů

Skip to comment form

 1. Martin Šafář

  Nesouhlasím aby se zamořilo dopravou, tak hezké a nedotčené okolí letiště!!

 2. Petr

  Propojení Bystrc, Komín, Medlánky na místo provizorní panelky mělo být už dávno. A nový nesmyslně umístěný zákaz je výsměch řidičům.

  1. Evžen Polenka

   Souhlasím a to jednoznačně.
   Kvalitní propojení Medlánek s Bystrcí a Komínem mělo být už dávno a na mnohem lepší úrovni a navíc odděleně pro různé druhy dopravy (pěší, cyklo + inline, auta), což by nejlépe odpovídalo potřebám dnešní doby. Čím později se komunikační propojení prosadí proti izolacionastickým snahám z 19.století, nyní vedeným pod pseudohesly o klidném a zeleném bydlení, tím to dopadne hůř. 95% lidí chce auto nebo ho používá a ti sobečtí by chtěli, aby k jejich domu mohli přijet jen oni sami a nikdo jiný je neobtěžoval, že pojede okolo. Jenže tak se ve městě žít nedá a proto je zapotřebí řešit dopravní koridory zavčas a bez předsudků ústících do hesel „nedovolíme“, „nepřipustíme“. Novému zastupitelstvu jsem tyto myšlenky připomínal již před třemi lety při jejich nástupu, ale asi je nepochopili nebo nechtějí pochopit stejně jako v Komíně a výsledky se dostavují. Bohužel jen v konfliktech (nehody na mizerné komunikaci, zákaz vjezdu) a v žádném řešení uspokojujícím většinu obyvatel alespoň v hlavních potřebách. Místo toho se z úředních míst podporuje zaslepenost a fanatismus zaměřený proti cizí = tranzitní automobilové dopravě.

   1. Petr

    To byste ale měl nejdříve apelovat na dokončení R43 přes Bystrc a Kníničky, kde je R43 nakreslena již dlouho a všichni s tím měli počítat, ne? A nikoliv házet hromy na Medlánky, kde nic takového díkybohu není a s ničím takovým se nepočítalo.

   2. Blanka

    Pane Evžene,
    lidé z Kniniček, Bystrce a Medlánek nežili ve městě dokud je rozšiřující se město nepohltilo. Žili na periferii města nejspíš proto, že nechtěli žít mezi auty a betonem. Je to i můj případ. A vůbec se mi nelíbí, že se kromě zastavování každého volného, zeleného, prostoru byty a obchodními centry, do Bystrce tlačí R43 (dnes již o level výš D43) a případně i vysokorychlostní železniční trať.
    Když budou zelené Medlánky, odnese to Bystrc a Kníničky. To už můžeme strčit starosty Bystrce, Medlánek a Kníniček do ringu a kdo vyhraje toho městská část bude zelená.

   3. Tomáš V

    Pane Evžene, my jsme se nastěhovali na kraj města, protože auty zamořené centrum plné polétavého prachu nám rodině s malým děckem nevyhovuje. Pokud nám kousek od baráku postaví silnici a znečištění ovzduší se znásobí, budeme se opět stěhovat…. a to se nám opravdu nechce. Další stránka věci .. kdopak nám dá toho pul milionu, který na budeme tratit za výměnu bytu ? Jistěže se tomu budeme bránit a nemyslím že by se to mělo nazvat fanatismem…..

   4. Hana

    Pokud chce někdo žít v betonu, asfaltu a hluku a dýchat výfukové plyny, ať se odstěhuje jinam, kde už to má, a není třeba ničit zdejší krásnou a vzácnou přírodu. Když uděláte pár kroků bez auta, prospěje to vašemu zdraví. A když budete vnímat ticho a hlasy přírody, prospěje to vaší duši.

  2. Tomáš V

   s propojením nesouhlasím. Přednost má kvalitní bydlení , nikoliv dobré spojení + prach a zplodiny v centru medlánek.

 3. Petr

  Ten dopis má odeslat jen majitel nemovitosti nebo stačí, pokud to odešle i kdokoliv jiný? Petr

  1. JUDr. Michal Marek
   JUDr. Michal Marek

   Dobrý den,
   jde o projevení stanoviska, nikoli a připomínku nebo námitku v režimu stavebního zákona. Své stanovisko tedy může odeslat kdokoli. Pro usnadnění nabízíme možnost vhodit Vaše stanovisko do poštovní schránky umístěné na budově radnice. Stanoviska příslušným orgánům doručíme za Vás.
   Přeji hezký den

 4. Aleš Berger

  Nesouhlasím s budováním tranzitní dopravy do Medlánek. Hlavním důvodem pro mě a mou rodinu je, že okolí našeho bydliště nám ještě poskytuje možnosti žít a trávit volný čas v místech, kde není nadbytek hluku, znečištění prostředí nadměrnou dopravou či stavby omezující i ohrožující náš přirozený pohyb bez pomoci motorových urychlovadel.

 5. Petr

  Ze studie „obchvatu Kníniček“ je zřejmé, že zákres z větší části kopíruje chystaný Územní plán města Brna, který se má schvalovat snad již za 3 roky. Z výkresů navrhovaného územního plánu je zřejmé přímé propojení Bystrce a Medlánek. Stejně tak plán ZOO Brno, která chystá projekt Safari, který počítá s přístupem od Bystrce přes Palcary, včetně vybudování velkého parkoviště a nového vstupu ze strany od Medlánek.
  Předpokládám, že Medlánky a Komín patřičně napadají chystaný Územní plán, i když o tom v médiích není slyšet. 🙂

 6. Roman Horák

  Nesouhlasím s budováním tranzitní dopravy do Medlánek. Ve prospěch našeho pohodlí ztratíme v našem bydlišti ztratíme kouzelnou přírodu, kde tělu i duši je dobře. Ještě třeba více kontrolovat průjezd vozidel po panelové cestě ve prospěch běžců, jezdců, turistů. Vše pro rekreaci a odpočinek.

 7. Pavel Matouš

  Myslím, že představitelé města, kteří jsou odpovědní za územní plánování, by se měli inspirovat ve Vídni, která je již několik let vyhlašována jako nejlepší město pro život. Může být příkladem, jak se má plánovat rozvoj města s ohledem na všechny zájmové skupiny. Ten rozdíl u nás a v zahraničí jen způsoben hlavně myšlením a chybějící koncepcí prakticky na cokoliv na několik let dopředu.
  Srovnejme např. obslužnost obchodního centra Olympie a ve Vídni – Sud. Ve Vídni do obchodního centra Sud se dostanete kolejovou veřejnou dopravou. U nás se po několika letech rozšíří pouze dálnice a vlastně nutíme obyvatele k pořízení auta se všemi negativními důsledky.
  Pokud chceme propojit Řečkovice, Medlánky a Bystrc, tak pomocí tramvaje to dává smysl. Lokalita letiště by byla dostupná ekologickým prostředkem pro potřeby rekreace apod.. Propojení by mohlo používat hlavně mnoho lidí, kteří cestují za prací, protože cestovat z Bystrce do Králova pole, Řečkovic a ostatních částí přes centrum je časově náročné a mnohé odradí.
  Představitelé Brna by měli více přemýšlet, jak zapojit do rozvoje města veřejnou dopravu a vytvářet alternativu k automobilové dopravě. Věřím, že mnoho lidí by nakonec nechalo auto doma. Mám dojem, že poslední dobou je v Brně aut příliš a jsou prakticky všude a město není pro obyvatele, ale pro auta.
  Za mě osobně díky představitelům radnice, že aktivně sledují, reagují na plány Brna a upozorňují na možné důsledky s předstihem.

 8. Ivan Kutín

  Nevím zda někteří z Vás pochopili o co zde vlastně jde.Nejedná se o snahu propojit Řečkovice,Medlanky a Bystrc – to už sice zcela nevyhovujíci po panelce je i když díky nesmyslnému dopravnímu značení vlastně není.Jde zde o vyhledávací studii obchvatu Kniniček který navrhnul autor přes Řečkovice,Medlánky a jen pro formu připojil Komin a tímto svým navrhem problém přehodil na tyto tři městské části Brna.Ve své podtatě je návrh studie technický nesmysl,neb kdo zna trasu kudy je navržena ví,že tyto „kopce“se takřka nedají sjed a sklony zásadně překonávají hodnoty dané příslušnou normou ČSN 736101 pro pozemní komunikace.

 9. JUDr. Michal Marek
  JUDr. Michal Marek

  Bohužel, přes všechna opačná prohlášení zástupců města o nutnosti zachování zeleného klínu v okolí letiště, myšlenku obchvatu Kníniček město stále podporuje a požaduje po kraji její prověření ve variantě navržené Kníničkami, která znamená i ve své omezené variantě zavlečení dopravy do lesa V Hlubočku a do blízkosti plochy letiště. To nám z toho zeleného klínu zbude spíš klínek.
  Viz výňatek z příspěvku náměstka hejtmana JMK Martina Malečka, který se týká plánované přestavby křižovatky Bystrcké a Kníničské ulice:
  „Kraj chtěl na konci roku 2016 na základě podkladů dodaných městem Brnem zpracovat ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení. S cílem toto řešení „odlehčit“ tak, aby splňovalo veškeré nároky na přestavbu dané křižovatky a bylo přitom finančně střízlivější. Tuto chystanou prověřovací studii kraje ale zastavilo město Brno. Přišlo s požadavkem, aby kraj prověřil variantu obchvatu Kníniček, kterou si nechala zpracovat tamní radnice. Vzhledem k tomu, že tento dokument umisťuje křižovatku do jiného místa a v poněkud jiném řešení, má v této chvíli kraj od města Brna dvě různá zadání. Na dubnovém jednání náměstků pro dopravu a zástupců odborů dopravy kraje i města Brna náměstek primátora řekl, že město Brno projedná obě nynější varianty s dotčenými městskými částmi a předá kraji konečnou variantu podoby nové křižovatky.“

 10. Petr K.

  Já jenom doufám, že když jedete do ZOO nebo na přehradu, že jezdíte všichni na kole nebo MHD. Přece byste nezavlékali individuální dopravu do Králova Pole, Žabovřesk, Komína a Bystrce, kde na vás taky není nikdo zvědavý. Nebo že by to byl jiný případ? Přes Medlánky se jezdit nesmí, zatímco přes výše zmíněné čtvrtě ano?
  Spojnice mezi Medlánkami a Kníničkami je naprosto logická a nutná. A to říkám jako někdo, kdo má fakt rád oblast Medláneckého letiště a tráví tam docela dost času.

  1. JUDr. Michal Marek
   JUDr. Michal Marek

   Dobrý den, na přehradu vede vysokokapacitní komunikace se čtyřmi pruhy, která je právě k tomuto tranzitu uvnitř města určená a je podle toho konstruovaná ona sama i její okolí. Domy jsou od ní dostatečně daleko a na mnoha místech je opatřena kompenzačními opatřeními v podobě protihlukových stěn. Naproti tomu nová silnice kolem letiště zavléká tranzit do nové oblasti, kde být nemusí. A například na ulici Turistické nebo na kruhovém objezdu bude v bezprostřední blízkosti domů a žádná kompenzační opatření tam udělat nelze. Není přece možné zavléct dopravu všude, kde to zkrátí nějakou vzdálenost. Příště někoho napadne zprůjezdnit centrum přes Českou, protože na Úvoze je moc aut. To nedává smysl. Zatímco na Žabovřeské nebo Kníničské ten úbytek dopravy o 3 tisíce aut ani nepoznáte, tak pokud tato auta pojedou 5,5 metrů širokou zatáčkou na Turistické, je to pro místní zásadní změna.

 11. Lukáš Kroča - Bystrc + Medlánky

  Zcela souhlasím s budovaní podobných komunikací. Je to jen názor maloměšťáka který se zakope a a zůstane při stejném. Doprava se exponeciálně zvyšuje a je potřeba ji řešit, jezdit do Bystrce přes Komín a do Medlánek přes Kr. Pole je nesmys. Spojnice z Medlánek do Bystrce a dále na D1 je nutná a měla býtuž dávno. Takto se vyvíjí města, jestli někdo chce klid a pohodu nesmí bydled v dosahu tramvaje a 5min od centra. A to že se někdo rozhodne způjezdnit centrum?? ANO jen do toho ale třeba Lidickou podkopat a udělat ji tranzitní skrz město až na malý okruh na jihu s výjedy.
  Bohužel to chce jednu myšlenku a držet se jí 20 let a dokončit.
  Města jako Víděň, Berlín, Londýn jsou prošpokované dálnicemi nebo 4pruhými vozovkami a nikomu to nepřijde, jezdí se 50-70 km /hod, nejedný se o dálnice z vysokou rychlostí, to si uvědomte.
  Vaše postoje jsou zpátečnické, Medlánky, Komín, Bystrc jsou pro lidi a lidi denně cestují. Čím víc jim to usnadítetím líp, jenže politické body se sbírají s odmítáním pokroku jednodušeji a senioři a zarytí obyvatelé čtvrtí se Vás zastanou, ale to už je většinou ekonomicky neaktivní skupina, která cestovat do práce nepotřebuje.
  Zeptejte se lidí do 40 co na to říkají?? POkud k tomu přidáte pár cyklostezek tak je úspěch zaručen.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *