«

»

Bleskově

Oznámení občanům

Provoz Úřadu městské části Brno-Medlánky pro veřejnost

 platný od 19. dubna 2021

 

V návaznosti na dosud platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky vydaná z důvodu výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ informuji tímto veřejnost, že od 19. dubna 2021 je provoz úředních hodin úřadu nově stanoven takto:

pondělí – od 8:00 do 11:30 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin

    středa  –  od 8:00 do 11:30 hodin  a  od 12:30 do 18:00 hodin  

 

 

Uvedené úřední dny mohou občané využít k osobnímu podání žádostí a podnětů, provedení úhrad místních poplatků v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty, k vyzvednutí rybářských lístků, nebo pro ověření listin a podpisů atd. Dále je mohou využít pro pomoc seniorům při registraci očkování proti Covid-19.    

V ostatní pracovní dny žádáme občany, aby upřednostňovali zejména písemnou, elektronickou či telefonickou komunikaci a k osobní návštěvě úřadu přistupovali pouze v případě nezbytných a neodkladných záležitostí, dopředu projednaných se zaměstnancem úřadu spravující konkrétní agendu.  

Vstup do budovy radnice v Medlánkách bude umožněn pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos a ústa) tj. respirátorem FFP2, KN95 nebo se zdravotnickou obličejovou maskou normy 14683+AC.  

 

 

 

 

V Brně, dne 15. dubna 2021                                                  Bc. Roman Svora, tajemník úřadu                        

 

Aktuální telefonický seznam kontaktů na vedení městské části a zaměstnance úřadu:

 

JUDr. Marek Michal, starosta MČ                                         608 731 718

 

Žůrková Kateřina, místostarostka MČ                                   602 656 698

 

Bc. Svora Roman, tajemník úřadu                                          602 698 630

 

Zatloukalová Simona, sekretariát                                           538 706 255   

 

Bradáčová Alena, referentka kultury                                     607 147 007

 

Ing. Nosálová Hana, vedoucí SÚ                                             607 055 502

 

Ing. Jiranová Kateřina, referentka SÚ                                   724 380 483

 

Mgr. Satrapa Milan, právník (pronájmy)                              602 372 222

 

Matějka Petr, technik (výběrová řízení)                                 725 911 977

 

JUDr. Eva Hauke, referent SÚ (SSÚ)                                     725 022 118

 

Kokrdová Ivana, podatelna, poplatky                                    603 229 985

 

Mgr. Svobodová Gerlinda, OSPOD                                        725 878 605

 

Mgr. Tomašovičová Pavlína, OSPOD                                     724 285 785

 

Kolaříková Jana, účetní                                                           538 706 262

 

Procházková Ivana, rozpočtářka                                            538 706 263

 

Vaštík Ladislav, údržba                                                           724 787 650

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *