Prohlášení o přístupnosti

Statutární město Brno, Městská část Brno-Medlánky  se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.medlanky.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.medlanky.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, a to z důvodu uvedeného níže.

Informace prezentované v jiných formátech

Na našich internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout prohlížeč Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Dokumenty se mohou vyskytnout také v těchto formátech:

 • doc
 • docx
 • xls
 • xlsx
 • rtf
 • odt

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 07.07.2022 dle metodického pokynu Ministerstva vnitra České republiky k příslušnému zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu, náměty či informace o problémech při zobrazovaní této stránky, stejně jako případné dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu internetové stránky či důvodného podezření, že internetová stránka nesplňuje požadavky zákona o přístupnosti, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete směřovat na níže uvedený kontakt.

 • Bc. Roman Svora, MBA, MPA – tajemník (vedoucí úřadu)
 • telefon: +420 538 706 254
 • e-mail: svora@medlanky.brno.cz

Na uvedený kontakt se rovněž můžete obracet v případě žádostí o informace, jež na internetové stránce nemohly být z výše uvedeného důvodu poskytnuty.

Postupy pro prosazování práva

Kontrolu plnění povinností stanovených zákonem o přístupnosti, stejně jako sledování, zda internetové stránky a mobilní aplikace spravované povinnými subjekty splňují požadavky uvedeného zákona, vykonává Ministerstvo vnitra České republiky.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva

 • adresa: Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
 • e-mail: pristupnost@mvcr.cz