Provozní řády hřišť

Dobrodružné hřiště Halda


DSC_8397

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ MATALOVA 

Vážení uživatelé,

vítáme Vás na našem hřišti. Věříme, že při jeho využívání strávíte příjemné chvíle. Aby toto hřiště mohlo sloužit co nejvíce lidem a co nejdelší čas, prosíme, dodržujte následující pravidla a pokyny zástupců ÚMČ Brno-Medlánky.

Hřiště je určené pro dospělé a děti od šesti let. Vstup mladších dětí je možný jen za doprovodu dospělé osoby a za předpokladu, že hřiště není využito osobami staršími šesti let.

Hřiště nepoužívejte, pokud je kluzké nebo namrzlé.

Na hřišti je zakázáno kouření a požívání alkoholu. Na hřiště nevstupujte s jídlem a ohněm.

Na hřiště je zakázáno vstupovat se zvířaty, s koly, koloběžkami, odrážedly, skateboardem apod.

Je zakázáno zdržovat se v prostoru hřiště pro osoby, které se aktivně nezapojují do hry.

Je zakázáno poškozování vybavení hřiště, lezení na hrazení apod.

Na hřiště je zakázán vstup osobám podnapilým, pod vlivem omamných nebo psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí.

Každý je povinen zajistit si proti krádeži či poškození veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení, ztrátu nebo poškození těchto věcí.

Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů. V případě nerespektování provozního řádu nebo pravidel slušného chování může zástupce ÚMČ Brno-Medlánky vykázat kteréhokoli uživatele z prostoru hřiště.

Na hřišti je možné provozovat jen takové sportovní aktivity, ke kterým je hřiště svým vybavením určeno. Hřiště užívají uživatelé v pořadí, v jakém na hřiště přišli. Pokud je hřiště již obsazené, tzn. je využíváno ke sportovní aktivitě na celé jeho ploše, nemůže na hřiště vstupovat další uživatel, jenž by svými aktivitami omezoval dosavadního uživatele hřiště (a to ani v případě, pokud by nových uživatelů bylo početně více).

 Důležitá telefonní čísla: 

Hasiči        Záchranná služba      Městská policie   Policie ČR

150             155                                 156                        158 

Provozovatel:    Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky

Zjistíte-li jakoukoliv závadu na zařízení, oznamte ji, prosím, neprodleně na tel. čísle ÚMČ Brno-Medlánky 541 225 267 nebo e-mail: podatelna@medlanky.brno.cz.

PROVOZNÍ DOBA HŘIŠTĚ:

  1. květen – 30. září 7:00 – 21:00 hod.
  2. října – 30. dubna 8:00 – 19:00 hod.

 

Tento provozní řád byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky 10. 12. 2014.

Městská část Brno-Medlánky

 

DSC_8347

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ V ÚJEZDECH

Vážení uživatelé,

vítáme Vás na našem hřišti. Věříme, že při jeho využívání strávíte příjemné chvíle. Aby toto hřiště mohlo sloužit co nejvíce lidem a co nejdelší čas, prosíme, dodržujte následující pravidla a pokyny zástupců ÚMČ Brno-Medlánky.

Hřiště je určené pro dospělé a děti od šesti let. Vstup mladších dětí je možný jen za doprovodu dospělé osoby a za předpokladu, že hřiště není využito osobami staršími šesti let.

Hřiště nepoužívejte, pokud je kluzké nebo namrzlé.

Na hřiště vstupujte pouze v čisté vhodné sportovní obuvi (s hladkou podrážkou).

Na hřišti je zakázáno kouření a požívání alkoholu. Na hřiště nevstupujte s jídlem a ohněm.

Na hřiště je zakázáno vstupovat se zvířaty, s koly, koloběžkami, odrážedly, kolečkovými bruslemi, skateboardem apod.

Na hřišti je zakázáno hrát hraní s hokejkami (s výjimkou floorbalových).

Je zakázáno zdržovat se v prostoru hřiště pro osoby, které se aktivně nezapojují do hry.

Je zakázáno poškozování vybavení hřiště, lezení na hrazení, plot apod.

Na hřiště je zakázán vstup osobám podnapilým, pod vlivem omamných nebo psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí.

Každý je povinen zajistit si proti krádeži či poškození veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení, ztrátu nebo poškození těchto věcí.

Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů. V případě nerespektování provozního řádu nebo pravidel slušného chování může zástupce ÚMČ Brno-Medlánky vykázat kteréhokoli uživatele z prostoru hřiště.

Na hřišti je možné provozovat jen takové sportovní aktivity, ke kterým je hřiště svým vybavením určeno. Hřiště užívají uživatelé v pořadí, v jakém na hřiště přišli. Pokud je hřiště již obsazené, tzn. je využíváno ke sportovní aktivitě na celé jeho ploše, nemůže na hřiště vstupovat další uživatel, jenž by svými aktivitami omezoval dosavadního uživatele hřiště (a to ani v případě, pokud by nových uživatelů bylo početně více).

 

Důležitá telefonní čísla:

Hasiči        Záchranná služba      Městská policie   Policie ČR

150             155                                 156                        158 

Provozovatel:    Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky

Instalace, výroba, revize, opravy:

Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n/L – Stará Boleslav

Zjistíte-li jakoukoliv závadu na zařízení, oznamte ji, prosím, neprodleně na tel. čísle ÚMČ Brno-Medlánky 541 225 267 nebo e-mail: podatelna@medlanky.brno.cz.

Na stejném telefonním čísle je možné dohodnout zapůjčení volejbalové nebo tenisové sítě.

PROVOZNÍ DOBA HŘIŠTĚ:

  1. květen – 30. září 7:00 – 21:00 hod.
  2. října – 30. dubna 8:00 – 19:00 hod.

 

Tento provozní řád byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky 10. 9. 2014.

Městská část Brno-Medlánky

DSC_0223fb

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU U RYBNÍKA

Vážení uživatelé,

vítáme Vás v našem sportovním areálu. Věříme, že při jeho využívání strávíte příjemné chvíle. Aby tento sportovní areál mohl sloužit co nejvíce lidem a co nejdelší čas, prosíme, dodržujte následující pravidla a pokyny zástupců ÚMČ Brno-Medlánky.

Sportovní plochy v rámci sportovního areálu jsou určeny pro dospělé a děti od šesti let (posilovací fit-prvky dle štítku na každém z nich). Vstup mladších dětí je možný jen za doprovodu dospělé osoby a za předpokladu, že sportovní plocha není využita osobami staršími šesti let.

Hřiště nepoužívejte, pokud je kluzké nebo namrzlé.

Na sportovní plochy vstupujte pouze v čisté vhodné sportovní obuvi (bez špuntů).

Ve sportovním areálu je zakázáno kouření a požívání alkoholu. Do sportovního areálu nevstupujte s jídlem a ohněm.

Na sportovní plochy je zakázáno vstupovat se zvířaty, s koly, koloběžkami, odrážedly, kolečkovými bruslemi, skateboardem apod.

Na sportovních plochách je zakázáno hraní s hokejkami.

Je zakázáno zdržovat se na sportovních plochách v prostoru hřiště pro osoby, které se aktivně nezapojují do hry.

Je zakázáno poškozování vybavení sportovního areálu.

Na sportovní plochy je zakázán vstup osobám podnapilým, pod vlivem omamných nebo psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí.

Každý je povinen zajistit si proti krádeži či poškození veškeré své věci vnesené do sportovního areálu, provozovatel neručí za odcizení, ztrátu nebo poškození těchto věcí.

Pobyt ve sportovním areálu je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů. V případě nerespektování provozního řádu nebo pravidel slušného chování může zástupce ÚMČ Brno-Medlánky vykázat kteréhokoli uživatele z prostoru sportovního areálu.

Ve sportovním areálu je možné provozovat jen takové sportovní aktivity, ke kterým je určen, jiné na povolení ÚMČ Brno-Medlánky. Sportovní plochy užívají uživatelé v pořadí, v jakém na ně přišli. Pokud je plocha již obsazená, tzn. je využívána ke sportovní aktivitě na celé ploše, nemůže na ni vstupovat další uživatel, jenž by svými aktivitami omezoval dosavadního uživatele sportovní plochy (a to ani v případě, pokud by nových uživatelů bylo početně více).

Důležitá telefonní čísla:

Hasiči        Záchranná služba      Městská policie   Policie ČR

150             155                                 156                        158

Provozovatel:    Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky

Zjistíte-li jakoukoliv závadu na zařízení, oznamte ji, prosím, neprodleně na tel. čísle ÚMČ Brno-Medlánky 541 225 267 nebo e-mail: podatelna@medlanky.brno.cz.

Na stejném telefonním čísle je možné dohodnout zapůjčení volejbalové nebo tenisové sítě.

PROVOZNÍ DOBA HŘIŠTĚ:

  1. květen – 30. září 7:00 – 21:00 hod.
  2. října – 30. dubna 8:00 – 19:00 hod.

Tento provozní řád byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky 10. 12. 2014.

Městská část Brno-Medlánky

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

 

 

 OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

PONDĚLÍ – PÁTEK

OD 17:00 DO 20:00

SOBOTA – NEDĚLE

OD 8:00  DO 20:00

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ