«

»

Bře 29

Sčítání lidu, domů a bytů

Informujeme obyvatele Medlánek, že v období od 27. března do 11. května 2021 proběhne na celém území České republiky opět po deseti letech sčítání lidu, domu a bytů. V letošním roce proběhne sčítání lidu z důvodu probíhající pandemie formou sčítání online, které začne od soboty 27. března a skončí 9. dubna, a to zápisem údajů do sčítacího formuláře, který naleznete na webu www.scitani.cz, nebo si jej budete moci stáhnout prostřednictvím mobilní aplikace. Jedná se o nejbezpečnější a také nejrychlejší způsob, jak se sečíst, bez přítomnosti sčítacích komisařů. V následném období od 17. dubna do 11. května označovaném jako terénní došetření, budou sčítací komisaři z řad zaměstnanců České pošty a Českého statistického úřadu (ČSÚ) roznášet do schránek domácností formuláře těm, kteří se z nějakého důvodu nesečetli online. Vyplněné formuláře v předtištěné obálce vhodí respondenti do poštovních schránek. Toto zpětné odeslání je zdarma.

Data ze sčítání jsou klíčová pro rozvoj naší země. Pomůžou vytvořit cenný zdroj informací o tom, jak žijeme, co nás trápí a s čím bychom potřebovali pomoct. Jsou životně důležitá pro veřejnou správu, pro podnikatele, vysoké školy, vědecká pracoviště, ale i pro jednotlivce. Po skončení sčítání budou data k dispozici a přístupná všem na webovém portálu ČSÚ.

Více informací a formuláře naleznete na webu Sčítání 2021

O autorovi

Simona Zatloukalová

Simona Zatloukalová

Sekretariát starosty
Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlánky
Email: zatloukalova@medlanky.brno.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *