MŠ Hudcova a V Újezdech

Městská část Brno-Medlánky zřizuje jednu mateřskou školu – MŠ Hudcova. Pod MŠ Hudcova spadá také odloučené pracoviště MŠ V Újezdech.

Údaje o mateřské škole:
Název školy: Mateřská škola Brno,
Hudcova 435/47,
příspěvková organizace

Zřizovatel školy: Statutární město Brno,
městská část Brno- Medlánky,
Hudcova 7

Adresa školy: Hudcova 435/47,
621 00 Brno
Ředitelka školy: Mgr. Iva Tomášková
533 338 311, 533 338 312

 

Mateřská škola Brno, Hudcova 435/47, příspěvková organizace, zajišťuje předškolní vzdělávání pro děti zpravidla od 3 do 6 let.  Škola pracuje podle svého Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „S radostí objevujeme svět“, který vychází z Rámcového vzdělávacího progamu pro předškolní vzdělávání  (www.vuppraha.cz). Hlavním zaměřením školy je výchova ke zdravému životnímu stylu, ke vztahu k přírodě a životnímu prostředí.  Škola je zařazena do celostátní sítě mateřských škol se zaměřením na ekologickou a enviromentální výchovu „Mrkvička“.

Ve MŠ  je zapsáno  225 dětí rozdělených do  9 heterogenních  tříd po 25 dětech. Škola má 3 budovy – původní budovu A z roku 1987, budovu B – novou přístavbu z roku 2012 a odloučené pracoviště MŠ V Újezdech 5 z roku 2008.  Součástí školy je nově rekonstruovaná školní kuchyně, která připravuje stravu i pro odloučené pracoviště, kam se strava dováží.

Všechny budovy mají vybudované školní zahrady s pískovišti, herními prvky pro děti a rovněž záhonky pro pěstitelské práce dětí.

Zápis dětí do MŠ probíhá zpravidla v měsících únor a březen. V posledních letech se jedná o elektronický zápis, který v městě Brně organizuje Statutární město Brno – OŠMT . Bližší informace jsou na webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz a na  webových stránkách mateřské školy.

 

foto MŠ