Organizace v Medlánkách

Jste neziskovou organizací v Medlánkách? Napište nám svůj medailon na zurkova@medlanky.brno.cz a my vás uvedeme v této sekci.

Sport ve městě Brně
Hledáte sportovní aktivity na území Brna … sledujte http://kamzasportemvbrne.cz/

16. skautský oddíl Allium

Skautský smíšený oddíl Allium je součástí Junáka – českého skautu, největší organizace dětí a mládeže v České republice. Vznikl v roce 2017, kdy se tři smíšené družiny působící v Medlánkách už od roku 2011 odpojily od skautského oddílu Nika.

Allium má pět družin dětí od 6 do 15 let, které se scházejí v pondělí a ve středu v Centru volného času Jabloňka na Jabloňové 11. V průběhu roku pořádá jednu až dvě akce (víkendové či jednodenní) měsíčně a na začátku prázdnin také čtrnáctidenní tábor. Vedoucí oddílu je studentka Monika Chvílová a oddílová rada je složená z vedoucích jednotlivých družin.

Všichni vedoucí v oddíle jsou pro svou činnost plně kvalifikovaní díky absolvovaným skautským kurzům a veškerou práci dělají dobrovolně, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.

Mezi hlavní cíle oddílu patří vést děti i vedoucí k samostatnosti a odpovědnosti prostřednictvím atraktivního programu, vzdělávání, trávení času v přírodě, výchovy poznávání sebe sama, a to vše v souladu Junáka – českého skauta.

Aeroklub Medlánky

– občanské sdružení s bohatou tradicí, jehož kořeny sahají do roku 1924 – jeden z největších a rovněž nejstarších aeroklubů v České republice.

Dětský klub „Medlánci“

Občanské sdružení Dětský klub „Medlánci“ vzniklo v roce 2008 za podpory ÚMČ Brno–Medlánky. Tato organizace je jediná svého druhu působící v městské části Brno – Medlánky, kde  žije velký počet mladých rodin s dětmi a je zde velká poptávka po rodinných aktivitách.

Dětský klub se zabývá alternativní péčí o děti  v klubíku Rosnička a aktivitami pro rodiny s dětmi jako jsou dětské kluby,dopolední a odpolední zájmové kroužky a dále pořádání jednorázových akcí (karneval, mikulášská besídka, dětský den, ozdravné pobyty pro rodiny s dětmi, příměstské tábory) a další.

Program klubu a jeho aktivity se stále rozrůstají dle potřeb a zájmů obyvatel Medlánek.

Fotbalový klub Medlánky

Fotbalový klub FC Medlánky byl založen v roce 1929.

Klub má k 1.12.2018 více jak 300 registrovaných členů. V současné době má klub v soutěžích FAČR týmy od přípravek po muže, včetně družstva žen. Muži A, dorost a žáci hrají v krajských soutěžích Jihomoravského kraje. Ženy hrají Moravskoslezskou divizi. B-týmy mužů, B-týmy žáků a přípravky (starší a mladší) hrají městskou soutěž.

Areál FC Medlánky je na ul.Hudcova. V areálu klubu jsou 2 fotbalová hřiště: nově rekonstruované travnaté hřiště (rekonstrukce v roce 2018) a hřiště s umělou trávou (postaveno v roce 2015).

Klub přijímá celoročně nové zájemce o fotbal. Od 5let se mohou zájemci (kluci i holky) přihlásit u trenérů mládeže podle kategorie. Kontakty na trenéry najdete na webových stránkách klubu, popř. kontaktujte sekretáře klubu.

Venkovní tréninky pro mládežnické kategorie (přípravka – žáci) probíhají od března do června a od srpna do listopadu. V zimním období jsou tréninky pro mládež podle možností v tělocvičnách.

Další informace a kontakty na webu klubu: www.fcmedlanky.cz

Klub českých turistů Fénix Brno – Medlánky

– moravský odbor Klubu českých turistů Fénix Brno – Medlánky – vznikl v roce 1998, v současné době pořádá úspěšné akce pro širokou veřejnost, vč. pochodů s celorepublikovým významem

Klub medláneckých důchodců 

Výbor Klubu důchodců: Ing.Milena Leichmannová (předsedkyně), Mgr,Vladimíra Vespalcová, Květoslava Věžníková

Klub se schází každou středu od 17.00 – 18.00 na zdravotním cvičení pro seniory v SC Sýpka (vede pí.Hana Bubníková) a následné schůzce klubu.

Každou sobotu se koná vycházka klubu. Sraz účastníků je 8.45 na zastávce autobusu před ÚMČ Hudcova 7, odkud se vychází.

Dvakrát do roka organizuje klub jednodenní zájezd pro zájemce a dvakrát do roka také i návštěvu divadelního představení.

Kontakt na klub důchodců – Mgr. Vespalcová 732 562 874

Medlánecká krojovaná chasa

–  volné sdružení medlánecké mládeže, starající se o kulturní činnost v obci (předtančení na tradičních plesech, účast na hodových slavnostech, zapojení do činnosti Sboru pro občanské záležitosti)

Medlánecké panímámy

– sdružení medláneckých žen starajících se o udržování kulturních tradic v obci (medlánecké ostatky) – svou činnost vyvíjí pod hlavičkou TJ SOKOL Medlánky

Občané pro Medlánky

Občané pro Medlánky jsou občanským spolkem, jehož hlavním cílem je snaha o zlepšení kvality života všech obyvatel městské části Brno Medlánky. Spolek je provozovatelem Přírodní zahrady u medláneckého rybníka a organizátorem mnoho kulturních a společenských akcích v obci. Více o spolku najdete na www.obcanepromedlanky.cz a www.umedlaneckehorybnika.cz.

Rybářské sdružení Brno – Medlánky

– sdružení hospodařící na medláneckém rybníce

Společenství křesťanů K12

Je společenství lidí z Brna, převážně z Medlánek a Řečkovic, kteří chtějí dělat něco pro druhé a s druhými lidmi. K12 jsou křesťané a rádi mezi sebou přivítají nové lidi, ať věřící nebo nevěřící. Toto duchovní společenství zaštiťuje sbor Bratrské jednoty baptistů (jedné ze státem uznaných církví, viz www.cirkve.cz) se sídlem na Smetanově 20 v Brně. Na akce K12 může přijít kdokoliv – jednotlivci i rodiny s dětmi, maminky na mateřské i studenti, lidé mladí i starší. Aktivity, které pořádají, jsou velmi různorodé a nabízejí zábavu, poučení, příjemný čas strávený s jinými lidmi, pohyb a mnoho dalšího. Další informace a podrobná nabídka aktivit jsou dostupné na http://www.k12medlanky.cz/.

Tělovýchovná jednota SOKOL Medlánky

– obnovený v obci v roce 1990, provozuje svou činnost v tělocvičně ZŠ Hudcova, na ostatních hřištích v Medlánkách a i na SC Sýpka, je částečným vlastníkem areálu fotbalového hřiště; najdete na www.sokolmedlanky.cz

Zahrádkářské sdružení HORTUS

– spolek, jehož kořeny spadají v Medlánkách do přelomu 30. a 40. let 20. stol. – činnost přesahuje hranice k. ú. Medlánky

DSC_8375

Knihovna Jiřího Mahena v Medlánkách

Aktuální akce medlánecké pobočky KJM najdete na FB stránce  KJM Medlánky https://www.facebook.com/groups/401350182037685   Od 1. 1. 2023 po dohodě s MČ Brno-Medlánky je registrační poplatek dětem a mladým lidem do 18 let a seniorům od 60 let s trvalým bydlištěm v Medlánkách hrazen Městskou částí Brno-Medlánky.   Sídlo pobočky: Kytnerova 1a, objekt Společenského centra Sýpka Vedoucí pobočky: Šárka Ondrušková Telefon: …

Zobrazit stránku »