Dotace z rozpočtu MČ

Dotace nestátním neziskovým organizacím  z rozpočtu městské části Brno–Medlánky

se řídí těmito pravidly:

Pravidla pro poskytování dotací

 

Vzor žádosti včetně vyúčtovacího formuláře:

Žádost o dotaci z rozpočtu