Dotace z rozpočtu MČ

Dotace právnickým a fyzickým osobám a organizacím z rozpočtu městské části Brno–Medlánky

se řídí od 16. 9. 2021 těmito pravidly:

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Medlánky

Dotace poskytnuté v roce 2023

Dotace poskytnuté v roce 2023 je třeba vyúčtovat nejpozději do 31.01.2024. Formulář na vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2023: Vyúčtování dotace. Vyúčtování dotace prosím doložte do stanoveného termínu na podatelnu Úřadu městské části Brno-Medlánky nebo zašlete do datové schránky úřadu, a to spolu s kopiemi dokladů a seznamem doložených dokladů.

Žádosti o dotace na rok 2024

Žádosti o dotace na rok 2024 se podávají elektronicky na adrese: https://dotace.medlanky.cz/.

Lhůta pro podání žádosti je od 01.10.2023 do 15.11.2023 pro žádosti o dotaci nad 10.000 Kč.

Lhůta pro podání žádosti je od 01.10.2023 do 01.12.2024 pro žádosti o dotaci na jednorázové akce
do 10.000 Kč. Žádosti se podávají s přiměřeným předstihem před termínem konání akce.

MČ Brno-Medlánky vyhlásila pro rok 2024 dva programy, a to: Rodinná politika 2024 a Sport pro Medlánky 2024.

 

Bližší informace Vám podá

Úsek právní:

JUDr. Jana Zeizingerová

Tel.: 538 706 272, e-mail: zeizingerova(zavinac)medlanky.brno.cz