↑ Zpět na ZŠ Hudcova

Rodiče vítáni!

 

Podle čeho poznáme školu vstřícnou rodičům? Společnost EDUin zabývající se dlouhodobě vzděláváním zřídila za tímto účelem webový portál Rodiče vítáni (www.rodicevitani.cz), jehož mottem je: „Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole“.  Na tomto webu najdete mapu aktivních škol, které splňují jasná kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce. Najdete tady také spoustu inspirativních článků a videí jak pro rodiče, tak pro učitele, a to včetně online poradny. 

 Zpětná vazba na tomto portálu závisí nejen od toho, jak to vidí zástupci školy, rádi bychom proto tímto vyzvali zejména vás, rodiče dětí navštěvujících ZŠ Hudcova, abyste se podrobně podívali na kritéria, která má škola otevřená rodičům splňovat, a poskytli nám k tomu zpětnou vazbu. Uvítáme také názor, která z daných kritérií jsou podle vás důležitější než jiná, a která jsou třeba ta, ve kterých má z vašeho pohledu naše základní škola rezervy a kde by se mohla dál rozvíjet.

Za tímto účelem jsme zřídili kontaktní formulář (viz. níže), kam můžete své podněty a zpětnou vazbu k této certifikaci posílat. Nebo je možné své podněty a reakce posílat na emailovou adresu naseskola@medlanky.brno.cz.

Hlavním kladem značky Rodiče vítáni je to, že konkrétně pojmenovává podle čeho poznáme, že je škola vstřícná k rodičům. Tedy že vyjmenovává věci, které pocházejí ze školní praxe a podle nichž se dá míra vstřícnosti školy rozlišit.Umožňuje tak učitelům a rodičům mnohem konkrétnější debatu o vzájemné spolupráci. Věříme, že se spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů vyplácí oběma stranám. To, jakou školu budeme mít, by nemělo být závislé jen na vedení školy a jejím zřizovateli, ale také na rodičích, kterým na tom záleží. 

 

Mgr. Kateřina Bukovjanová, členka Komise školství za OPM

 

Pomocí níže uvedeného formuláře nám můžete zaslat Vaše názory a nápady k projektu Rodiče vítáni!

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Před odesláním zadejte odpověď na kontrolní otázku