O SC Sýpka

Společenské centrum Sýpka bylo zbudováno v 90. letech 20. století v rámci rekonstrukce Panského dvora z bývalé sýpky. Panský dvůr je přízemní barokní budova, ještě v roce 1935 s krásnými vyklenutými okenními mřížemi, která byla do podoby známé z fotografií dostavěna v letech 1765 – 1766.

Rekonstrukce proběhla v několika etapách, v roce 2005 proběhla přestavba přízemní části budovy, tzv. bývalé konírny, na zasedací a reprezentační místnosti úřadu městské části Brno-Medlánky, nyní známé jako Konírna. Proběhly úpravy dvorany Sýpky, přestavby bočních traktů budovy. Jeden z bočních traktů byl přebudován na Restauraci a penzion Na Kytnerce. V přední části objektu tzv. vazárně byly vybudovány šperkařské dílny.

02