Úřad

Informace o úřadu MČ Brno-Medlánky naleznete na jednotlivých podřízených stránkách.

Investice

  Realizované akce:

Zobrazit stránku »

Krizové řízení

Vážení občané, dovolujeme si Vás přivítat na webových stránkách Městské části Brno-Medlánky v části, která se zaměřuje na oblast krizového řízení a ochranu obyvatelstva.   Přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a především aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v Jihomoravském kraji byl spuštěn internetový portál KRIZPORT, který provozuje Hasičský …

Zobrazit stránku »

Prezidentské volby 2018

Zobrazit stránku »

Rozpočet 2018

Rozpočet městské části Schválený rozpočet MČ Brno-Medlánky na rok 2018 Výpis ze Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů §4 (1) Rozpočet územního samosprávného celku (MČ) je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku. §6 (1) Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a …

Zobrazit stránku »

Rozpočet 2019

Rozpočet MČ Brno-Medlánky pro rozpočtový (kalendářní) rok 2019 byl schválen na 2. zasedání ZMČ Brno-Medlánky, konaném dne 19. 12. 2018. Návrh rozpočtu Městské části Brno-Medlánky na rok 2019 Schválený rozpočet Městské části Brno-Medlánky na rok 2019 Výpis ze Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů §4 (1) Rozpočet územního samosprávného celku (MČ) je …

Zobrazit stránku »

Rozpočet 2020

Rozpočet MČ Brno-Medlánky pro rozpočtový (kalendářní) rok 2020 byl schválen na 6. zasedání ZMČ Brno-Medlánky, konaném dne 11. 12. 2019. Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2020 Výpis ze Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů §4 (1) Rozpočet územního samosprávného celku (MČ) je finančním plánem, jímž se řídí financování …

Zobrazit stránku »

Rozpočtový výhled

Výpis usnesení ze zasedání ZMČ, které se konalo 4. 9. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Medlánky na období 2021-2025 Výpis Usnesení ZMČ_Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 – 2027 Střednědový-výhled-rozpočtu-2023-2027.pdf Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2028 Výpis Usnesení ZMČ – Střednědobý výhled rozpočtu 2024 – 2028 Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2029 Výpis Usnesení ZMČ – Střednědobý výhled rozpočtu …

Zobrazit stránku »

Schválený rozpočet 2016

Rozpočet městské části na rok 2016  Výpis ze Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 4 (1) Rozpočet územního samosprávného celku (MČ)  je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku. 6 (1) Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů, pokud …

Zobrazit stránku »

Schválený rozpočet 2017

Rozpočet městské části Výpis ze Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů §4 (1) Rozpočet územního samosprávného celku (MČ)  je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku. §6 (1) Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů, pokud není dále uvedeno, …

Zobrazit stránku »

Volby do Evropského parlamentu 2019

Kdy: pátek 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin sobota 25. května 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin Kde: jako obvykle v prostorách Základní školy, Hudcova 35, Brno-Medlánky, kde se budou nacházet celkem 4 okrskové volební komise Kdo může volit: občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let, občan …

Zobrazit stránku »

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Aktuální informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zde. Ke stažení: Žádost o vydání voličského průkazu Hlasování na voličský průkaz Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR Pozvánka na …

Zobrazit stránku »

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022

Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. Aktuální informace k Volbám do zastupitelstev obcí a Senátu 2022, viz níže: Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022 – Volby (mvcr.cz) Oznámení o době …

Zobrazit stránku »

Volby do ZMČ a ZMB 2018

Počet volebních okrsků Počet členů zastupitelstva pro období 2018-2022 Oznámení o době a místě konání voleb v MČ Brno-Medlánky Vyhlášení voleb prezidentem republiky Volební právo občanů jiných členských států EU Stanovení minimálního počtu členů OVK Počty podpisů na peticích pro NK a SNK Odevzdání kandidátních listin Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Rozhodnutí o registraci kandidátních …

Zobrazit stránku »

Organizační struktura

Zobrazit stránku »

Organizační řád

Organizační řád platný od 1. prosince 2021 Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 2a

Zobrazit stránku »

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, upravuje práva  svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Účinnosti nabyl dnem 1. 1. 2000. Žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. vyřizuje kancelář tajemníka ÚMČ Brno-Medlánky a jednotlivé odbory úřadu, jichž se požadovaná informace týká. Forma žádosti není předepsána, občan může …

Zobrazit stránku »

Úseky a kontakty

JUDr. Michal Marek – starosta Tel.: 538 706 266 / 608 731 718, e-mail: marek(zavinac)medlanky.brno.cz   Kateřina Žůrková – místostarostka Tel.: 538 706 277, e-mail: zurkova(zavinac)medlanky.brno.cz   Bc. Roman Svora, MBA, MPA – tajemník (vedoucí úřadu) Tel.: 538 706 254, e-mail: svora(zavinac)medlanky.brno.cz   Sekretariát starosty: Gita Hübschová Tel.: 538 706 255, e-mail: hubschova(zavinac)medlanky.brno.cz   Stavební a silniční správní úřad: Ing. …

Zobrazit stránku »

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet využívá ke své funkčnosti iFrame. Pokud zobrazujete pouze náhled, tak přejděte na stránku se zobrazením rozpočtu. Pokud jste na stránce s rozpočtem, tak váš prohlížeč zřejmě nepodporuje iFrame.

Zobrazit stránku »

Transparentní výdajový účet

Transparentní výdajový účet MČ Brno-Medlánky Komerční banka Brno-město, č. ú. 18628-621/0100 – výdajový účet Seznam transparentních účtů je zobrazen na stránkách KB www.kb.cz v sekci: on line služby/ on line informace /transparentní účet/ STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO – MČ BRNO-MEDLÁNKY. https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/st-mesto-brno-mestska-cast-brno-statutarni-me Transparentní učet zobrazuje informace od 2.6.2014: · o majiteli, číslu, názvu a měně účtu · …

Zobrazit stránku »

Veřejné zakázky

Zobrazit stránku »