Odpovědi na žádosti dle zák. 106/1999 Sb.

Odpovědi na žádosti dle zák. 106/1999 Sb.  – zveřejněné v anonymizované podobě

ROK 2021:

Dotaz na úpravy objektu – Odpověď na žádost – 08032021 – anonymizovaná
Dotaz k rozhodnutí SÚ k přidělení evid. čísla chaty –  Odpověď na žádost – 09012021 – anonymizovaná

ROK 2020:

Dotaz k rozhodnutí SÚ k přidělení evid. čísla chaty – Odpověď na žádost 23122020 – anonymizovaná
Dotaz na rozhodnutí a příkazy vydaná v blokovém řízení SÚ – Odpověď na žádost  –  21102020 – anonymizovaná
Dotaz k odpojování staveb od centr. zásobování – Odpověď na žádost – 26032020 – anonymizovaná
Dotaz na místní poplatky –  Odpověď na žádost – 11022020 – anonymizovaná
Dotaz k počtu voličů ne-občanů MČ s volebním právem občana EU – Odpověď na žádost – 1562020 – anonymizovaná
Dotaz k vydaným povolením staveb park. domů – Odpověď na žádost – anonymizovaná

ROK 2019:

Výroční zpráva poskytnutí informací v roce 2019

Dotaz k výstupu z DS MČ – Odpověď na žádost – 26112019 – anonymizovaná
Dotaz k GDPR (soulad a pověřenec) – Odpověď na žádost – 16092019 neanonymizovaná
Dotaz k vypraveným sociálním pohřbům – Odpověď na žádost – 16072019 – anonymizovaná
Dotaz k civilním krytům obrany – Odpověď na žádost-08042019-anonymizovaná

ROK 2018:

Výroční zpráva poskytnutí informací v roce 2018

Dotaz k přímé volbě prezidenta republiky – Odpověď na žádost 07062018 – anonymizovaná

Dotaz k bytové agendě při MČ – Ke stažení: Odpověď na žádost – 12022018 anonymizovaná

Dotaz ke kolaudaci a roku užívání stavby – Ke stažení: Odpověď na žádost 13042018 – anonymizovaná

ROK 2017:

Výroční zpráva poskytnutí informací v roce 2017

Dotaz k obraně proti ptákům – Ke stažení: Odpověď na žádost – 16082017 anonymizovaná

Dotaz k příjezdové cestě – Ke stažení: Odpověď na žádost – 16082017 anonymizovaná

Dotaz k právnickým osobám – Ke stažení:  Odpověď na žádost – 23052017 anonymizovaná

Dotaz k výběrovému řízení – Ke stažení: Odpověď na žádost – 18042017 anonymizovaná

Dotaz k etickému kodexu – Ke stažení: Odpověď na žádost – 26012017 anonymizovaná

Dotaz k počtu zaměstnanců – Ke stažení: Odpověď na žádost- 08022017 anonymizovaná

Dotaz k odměnám zastupitelů – Ke stažení:  Odpověď na žádost – 28022017 anonymizovaná

Dotaz k vydání souhlasu s odstraněním stavby – Ke stažení: Odpověď na žádost – 20112017 anonymizovaná

Dotaz k vydání rozhodnutí/opatření – Ke stažení: Odpověď na žádost – 20112017 anonymizovaná

ROK 2016:

Výroční zpráva poskytnutí informací v roce 2016

Informace k místnímu referendu – Ke stažení: Odpověď na žádost k místnímu referendu

Ceny za pronájem pozemků 2013 – 2015 ze dne 10.6.2016 a 17.6.2016 – Ke stažení: Odpověď na žádost-anonymizovaná

Ceny za pronájem pozemků 2013 – 2015 ze dne 28.4.2016 – Ke stažení: Odpověď na žádost ze dne 26042016-anonymizovaná

Software vedení spisové služby z 20.4.2016 – Ke stažení : Odpověď na žádost ze dne 18042016-anonymizovaná

Seznamy došlých faktur z roku 2010-2015 z 18.3.2016 – Ke stažení: fa2011fa2012Kopie – fa2013Kopie – fa2014Kopie – fa2015Odpověď na žádost ze dne 15032016-anonymizovaná

Informace ohledně kácení dřevin 2013 – 2015 ze 16.3.2016 – Ke stažení: Odpověď na žádost ze dne 11032016-anonymizovaná

Stavby pasivních, nulových a aktivních domů v katastrálním území Medlánky z 12.3.2016 – Ke stažení: Odpověď na žádost ze dne 14032016-anonymizovaná

Informace o přestupcích – VZOROVÁ TABULKA Z 2.3.2016 – Ke stažení : Odpověď na žádost ze dne 22022016-anonymizovanáInformace_o_prestupcich_-TABULKA_Medlánky

ROK 2015 :

Výroční zpráva poskytnutí informací v roce 2015

Kopie smluv a objednávek ze 6.5.2015 – Ke stažení: 6. 5. 2015 – Přílohy na vyžádání

Kopie stanovisek MV OVS a OKO MMB ze 4. 6. 2015 – Ke stažení: 4. 6. 2015 – Přílohy: Stanovisko MV ČRStanovisko OIA MMB

Odpověď na dostupnost nebytových prostor a garáží z 31. 8. 2015 – Ke stažení: 31. 8. 2015

Odpověď na dotaz ohledně údržby zeleně z 20. 10. 2015 – Ke stažení: 23. 10. 2015

Potvrzení o složení slibu člena ZMČ ze dne 10. 11. 2015 – Ke stažení: 10. 11. 2015 – Přílohy na vyžádání

Odpověď na výše výdělku v roce 2012 ze dne 21. 12. 2015 – Ke stažení: 21.12.2015

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *