Podání žádosti o informaci

Pomocí níže uvedeného formuláře můžete zaslat žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřad městské části Brno-Medlánky. Před odesláním formuláře je nutné zadat jednotlivé údaje, které jsou pro poskytnutí informací vyžadovány dle výše uvedeného zákona. Poskytnutí korektních informací je nezbytnou podmínkou pro kladné vyřízení vaší žádosti.

Formulář slouží pouze pro zjednodušení podávání vašich žádostí. Pokud vám jeho použití nevyhovuje, můžete použít libovolný jiný způsob podání, který je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Jméno a příjmení

Datum narození ve formátu RRRR-MM-DD

Emailová adresa

Adresa trvalého bydliště

Popište jaké informace požadujete

Požadované informace mi zašlete na zadanou

Před odesláním zadejte odpověď na kontrolní otázku