Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

1)    Pořízení kopií a tisků

a)    černobílý tisk a kopírování

formát A4 jednostranný           2,-Kč/A4

formát A4 oboustranný            4,-Kč/A4

formát A3 jednostranný           4,-Kč/A3

formát A3 oboustranný            8,-Kč/A3

b)    barevný tisk a kopírování

formát A4 jednostranný             8,-Kč/A4

formát A4 oboustranný            16,-Kč/A4

formát A3 jednostranný           16,-Kč/A3

formát A3 oboustranný             32,-Kč/A3

Pozn.: do limitu 30,-Kč nebude vyměřen žádný poplatek

c)    kopie nebo tisk jiného formátu

za poskytnutí kopie nebo tisku jiného formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky, za pořízení kopie bude u tohoto poskytovatele povinen uhradit.

d)    skenování

formát A4 jednostranný           2,-Kč/A4

formát A3 jednostranný           4,-Kč/A3

Pozn.: do limitu 30,-Kč nebude vyměřen žádný poplatek

 

2)    Opatření technických nosičů dat

1  ks CD-R (bez obalu)             10,-Kč

1 ks DVD-R (bez obalu)          10,-Kč

 

3)    Odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby:

a)    listovní zásilky na dobírku/doporučené     (podle platných tarifů České pošty, s.p.)

b)    balíkové zásilky na dobírku/doporučené  (dle skutečných nákladů)

c)    jiné                                                       (dle skutečných nákladů)

 

4)    Mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací

V případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou  hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 175,-Kč, která je odvozena od celkových skutečných platových nákladů za rok 2015. V případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.