↑ Zpět na Úřad

Rozpočet 2018

Rozpočet městské části

Schválený rozpočet MČ Brno-Medlánky na rok 2018

Výpis ze Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

§4 (1) Rozpočet územního samosprávného celku (MČ) je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku.

§6 (1) Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů, pokud není dále uvedeno, že probíhají mimo rozpočet.

§ 12 (1) Rozpočet územního samosprávného celku se zpracovává a rozepisuje v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

§ 13 (13) Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

§ 15 (1) Územní samosprávný celek uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a vykonává kontrolu svého hospodaření podle zvláštního právního předpisu upravujícího finanční kontrolu ve veřejné správě po celý rozpočtový rok.

§ 16 (2) Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti.

Rozpočet MČ Brno-Medlánky pro rozpočtový (kalendářní) rok 2018 byl schválen na 32. zasedání ZMČ Brno-Medlánky, konaném dne 13. 12. 2017.

 

Návrh rozpočtu Městské části Brno-Medlánky na rok 2018

Usnesení o schválení rozpočtu na rok 2018

Rozpočtová opatření 2018

Schválená rozpočtová opatření roku 2018: Rozpočtové opatření č. 1/2018 ze dne 14. 2. 2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018 ze dne 21. 2. 2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018 ze dne 11. 4. 2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018 ze dne 11. 4. 2018 Rozpočtové opatření č. 5/2018 ze dne 13. 6. 2018 Rozpočtové opatření č. 6/2018 ze …

Zobrazit stránku »

Závěrečný účet 2018

Přehled projednání závěrečného účtu za rok 2018 v orgánech místní samosprávy Protokol o schválení Účetní závěrky MČ BM 2018 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2018 Závěrečný účet za rok 2018

Zobrazit stránku »