↑ Zpět na Úřad

Schválený rozpočet 2017

Rozpočet městské části

Výpis ze Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

§4 (1) Rozpočet územního samosprávného celku (MČ)  je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku.

§6 (1) Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů, pokud není dále uvedeno, že probíhají mimo rozpočet.

§ 12 (1) Rozpočet územního samosprávného celku se zpracovává a rozepisuje v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

§ 13 (13) Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

§ 15 (1) Územní samosprávný celek uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a vykonává kontrolu svého hospodaření podle zvláštního právního předpisu upravujícího finanční kontrolu ve veřejné správě po celý rozpočtový rok.

§ 16 (2) Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti.

Rozpočet MČ Brno-Medlánky pro rozpočtový (kalendářní) rok 2017 byl schválen na 24. zasedání ZMČ Brno-Medlánky, konaném dne 7. 12. 2016. Byla provedena změna schváleného rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2017 o účelový transfer a o změnu výše dotace poskytnuté městem Brnem v roce 2017 ve schváleném rozpočtu a tento byl nově schválen na 25. zasedání ZMČ Brno-Medlánky dne 25.1.2017 ve výši 38,841 tis. Kč na straně příjmů i výdajů.

 

 

Schválený rozpočet 2017 v PDF ke stažení: 

Schválený rozpočet na rok 2017

Rozhodnutí o schválení rozpočtu 2017

 

Návrh rozpočtu 2017 v PDF ke stažení: 

Návrh rozpočtu MČ 2017 – celkové výdaje

Návrh rozpočtu MČ 2017 – celkové příjmy 

 

 

Rozpočtová opatření 2017

Schválená rozpočtová opatření roku 2017 Rozpočtové opatření 1, 2, 3, ze dne 25_1_2017 Rozpočtové opatření 4,5,6,7,8,9,10 ze dne 22_2_2017 Rozpočtové opatření 11, 12 ze dne 12_4_2017 Rozpočtové opatření 13 ze dne 17.5.2017 Rozpočtové opatření 14 ze dne 17.5.2017 Rozpočtové opatření 15 ze dne 14. 6. 2017 Rozpočtové opatření 16 ze dne 13. 9. 2017 Rozpočtové …

Zobrazit stránku »

Závěrečný účet 2017

Závěrečný účet za rok 2017

Zobrazit stránku »

1 ping

  1. Rozpočet 2017 » Oficiální web MČ Brno - Medlánky

    […] Schválený rozpočet 2017 […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *