↑ Zpět na Úřad

Transparentní výdajový účet

Transparentní výdajový účet MČ Brno-Medlánky Komerční banka Brno-město, č. ú. 18628-621/0100 – výdajový účet

Seznam transparentních účtů je zobrazen na stránkách KB www.kb.cz v sekci: on line služby/ on line informace /transparentní účet/ STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO – MČ BRNO-MEDLÁNKY.

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/st-mesto-brno-mestska-cast-brno-statutarni-me

Transparentní učet zobrazuje informace od 2.6.2014:

· o majiteli, číslu, názvu a měně účtu

· o transakcích (datum zaúčtování, popis transakce, jméno plátce, zprávu pro příjemce, bankovní symboly, částka).