↑ Zpět na Úřad

Úseky a kontakty

JUDr. Michal Marek – starosta

Tel.:538 706 266, email: marek@medlanky.brno.cz

 

Kateřina Žůrková – místostarostka

Tel.: 538 706 277, email: zurkova@medlanky.brno.cz

 

Bc. Roman Svora – tajemník (vedoucí úřadu)

Tel.: 538 706 254, email: svora@medlanky.brno.cz

 

Sekretariát starosty:

Simona Zatloukalová

Tel.: 538 706 255, email: zatloukalova@medlanky.brno.cz

 

Stavební a silničně správní úřad:

Ing. Hana Nosálová – vedoucí

Tel.: 538 706 257, email: nosalova@medlanky.brno.cz

 

Ing. Kateřina Jiranová

Tel.: 538 706 270, email: jiranova@medlanky.brno.cz

 

JUDr. Eva Hauke

Tel.: 538 706 256, email: hauke@medlanky.brno.cz

 

Úsek správy majetku a veřejných zakázek

Petr Matějka

Tel.: 538 706 260, email:  matejka@medlanky.brno.cz

 

Úsek kultury

Alena Bradáčová

Tel.: 538 706 252, email: bradacova@medlanky.brno.cz

 

Úsek rozpočtu a financování:

Jana Kolaříková

Tel.: 538 706 262 email: kolarikova@medlanky.brno.cz

 

Ing. Regina Bartošová

Tel.: 538 706 263, email: bartosova@medlanky.brno.cz

 

Úsek podatelny a správy místních poplatků

Ivana Kokrdová

Tel.: 538 706 250, email: kokrdova@medlanky.brno.cz

 

Úsek právní a bytový

Mgr. Milan Satrapa

Tel.: 538 706 272, email: satrapa@medlanky.brno.cz

 

Úsek sociální, OSPOD a kurately mládeže:

Mgr. Gerlinda Svobodová

tel.: 538 706 264, email: svobodova@medlanky.brno.cz

 

Mgr. Pavlína Tomašovičová

tel.: 538 706 268, email: tomasovicova@medlanky.brno.cz

 

Úsek životního prostředí a péče o veřejné prostranství

PhDr. Blanka Mikšíková – vedoucí

email: miksikova@medlanky.brno.cz

 

Ladislav Vaštík – zástupce vedoucí

tel.: 724 787 650, email: vastik@medlanky.brno.cz

 

Zdeněk Kučera – zaměstnanec

Josef Plch – zaměstnanec

Zdeněk Řanda – zaměstnanec

Leszek Dawidowicz – zaměstnanec

Bohuslav Huťka – zaměstnanec (VPP)

Zdenek Olah – zaměstnanec (VPP)

Jiří Poláček -zaměstnanec (VPP)

Jiří Dvořák – zaměstnanec (VPP)