Volba prezidenta ČR 2023

V měsíci lednu 2023 budou moci voliči po pěti letech rozhodnout v rámci přímé volby odevzdáním hlasovacího lístku do volební urny o tom, kdo ze zaevidovaných kandidátů bude prezidentem naší země pro následující pětileté období.

Volba prezidenta republiky proběhne na území České republiky v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 do 14.00 hodin.

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebných ke zvolení v prvním kole volby, uskuteční se druhé kolo volby, a to v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlasování bude probíhat v Medlánkách jako vždy ve volebních místnostech nacházejících se pro všechny 4 volební okrsky v budově Základní školy Brno, na adrese Hudcova 35.

Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, Úřad městské části Brno-Medlánky, paní Ivanu Kokrdovou, tel. 538 706 250, mob. 603 229 985, nebo Romana Svoru, tel. 538 706 254, mob. 602 698 630, a ve dnech voleb předsedy okrskových volebních komisí o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat uvedené zaměstnance úřadu, který vede příslušný seznam, o vydání voličského průkazu. Lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky je do 6. ledna 2023 do 16:00 hodin. Lhůta pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu je do 11. ledna 2023 do 16:00 hodin. Možnost převzetí vyhotoveného voličského průkazu je stanovena již ode dne 29. prosince 2022.

Pro případné druhé kolo volby prezidenta je lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky do 20. ledna 2023 do 16:00 hodin a lhůta pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu je do 25. ledna 2023 do 16:00 hodin.

Hlasovací lístky se roznášejí do schránek pouze pro první kolo volby prezidenta republiky, nejpozději do 10. ledna 2023.  Voliči, kteří neobdrží hlasovací lístky do 10. ledna budou moci vyzvednout si hlasovací lístky přímo ve volební místnosti. V případě konání druhého kola obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Při hlasování, voliči vloží do úřední obálky, kterou obdrží ve volební místnosti, pouze jeden hlasovací lístek, přičemž tento se nijak neupravuje.

Podrobnější informace k volbě prezidenta republiky najdete na webu Ministerstva vnitra ČR.

Roman Svora, tajemník úřadu

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-2023.aspx

Dokumenty k volbě prezidenta ČR:

Harmonogram_prezident_2023

Žádost o voličský průkaz

Volba prezidenta ČR_informace o době a místě konání

Volba prezidenta ČR_informace o počtu a sídle OVK

Volba prezidenta ČR_stanovení počtu členů OVK

Volba prezidenta ČR_stanovení zapisovatelů OVK

Pozvánka na 1.zasedání OVK

Přehled umístění volebních stanovišť v JMK

Zveřejnění tel čísla pro nahlášení zvl. přenosné schránky

Informace ke zvláštním způsobům hlasování na: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-ke-zvlastnim-zpusobum-hlasovani-ve-volbe-prezidenta-republiky-2023-pro-volice-v-izolaci-karantene-z-duvodu-onemocneni-covid-19.aspx

OZNÁMENÍ o místě a době konání volby prezidenta ČR

Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta republiky

Kontakty pro nahlášení žádosti o přenosnou schránku