«

»

Čvc 01

Vybíráme z Vašich „dopisů“

Veřejný zájem? Rozvoj města?

Na veřejné zasedání, kde měl být blíže představen koncept územního plánu týkající se naší městské části – Medlánek, jsem šla s nadějí, že období koronového nouzového stavu přiměje všechny, tedy i zhotovitele tohoto plánu, přemýšlet v širším kontextu dění kolem nás. To, že jsme všichni ocenili skutečnost, že se můžeme v místě svého bydliště jít “někam vyvětrat”, aniž bychom museli nasednout do veřejného prostředku nebo auta, je benefit k nezaplacení.

Vítali jsme déšť, který se zatím ještě má kam vsáknout, a může tak aspoň trochu doplnit ztenčující se zásoby povrchové a možná i podzemní vody. Věřila jsem, že tvůrci a zadavatelé nového územního plánu chápou důležitost zachování zelených ploch a nebudou znovu zabírat úrodná pole na výstavbu. Odstrašující příklad máme nad Medlánkami, kde se šíří výstavba z velké části administrativních budov, které by mohly stát kdekoliv na území některého z brněnských brownfieldů. A mohla bych pokračovat dále ve výčtu toho, v co vše jsem ještě doufala…Například, že územní plán bude myslet na děti, místní faunu a floru, zdejší mikroklima a dokonce na obyvatele už nyní tolik frekventované ulice Hudcova, vedoucí kolem základní školy.

Namísto toho jsem slyšela mnohokrát opakovat slova “ veřejný zájem” a “rozvoj”. Chápu, že namísto stávajících kasáren v Řečkovicích by mohly stát obytné domy. Přijatelné by bylo, kdyby se jednalo o domy pasivní, energeticky úsporné, s nádechem komunitního bydlení, se sdíleným prostorem ( např. společné dílny, komunitní zahrady). Komfortní bydlení
šetrné k přírodě, ohleduplné k stávajícím obyvatelům nebo dokonce přínosné pro danou lokalitu. Kde by fungoval “car sharing”, voda ze střech sloužila k zavlažování porostu na fasádách, aby se nezvyšovala teplota mikroklimatu dané lokality. Kdyby se stavělo tam, kde je návaznost MHD na vlak, kde není potřeba stavět komunikaci kolem dětského hřiště.
Takto chápu veřejný zájem a rozvoj. Inspirovat se můžeme třeba ve Vídni, která má těchto projektů několik. Lidé v tom městě skutečně žijí, nejen bydlí. Není to tak daleko od nás, a přesto způsobem uvažování na hony vzdálené. Nevím, kde se bere inspirace k aktuálnímu územnímu plánu, avšak za veřejným zájmem vidím spíš zájem developerů a rozvoj mi zní
jako zánik.

Lidé jsou kvůli novému územnímu plánu frustrováni nejen v Medlánkách, ale co vím osobně z hovoru s přáteli, i v Líšni a v Tuřanech, kde vznášejí stejně jako my ve velkém námitky. A reakce obhájců územního plánu? Každá městská část se cítí výjimečná a brání se rozvoji, ale město růst musí.

A já se ptám: Opravdu? Skutečně musí město růst tímto způsobem, když je čím dál víc na vzestupu práce z domova, když zdravý rozum káže, že překladiště a haly místo polí jsou cesty do pekel? Jsem přesvědčena o tom, že existuje mnoho schopných odborníků, kteří by dokázali vést rozvoj města správným směrem, kteří by nebyli nuceni plnit pouze politickou
zakázku mocných. A nebáli by se proti zadání sami ohradit.

Teď doufám v jediné: Až budou radní schvalovat územní plán, snad se ozve jejich svědomí. Moc bych si přála, aby Brno bylo městem budoucnosti. Místo toho mám pocit, že se vracíme do doby nesmyslného plánování, kde jde o množství
betonu a zastavěných ploch po vzoru čínských aglomerací. Co máme čekat příště? Kanál Svratka – Svitava, postavený ve veřejném zájmu? Zůstává otázka, čí je to zájem a komu to slouží.

Petra Tesařová, Medlánky

 

Poznámka editora: Elektronicky uveřejňujeme doručený článek pro Medlánecký zpravodaj  již nyní, Medlánecký zpravodaj 4/2020 bude vycházet po aktuálnosti tématu.

O autorovi

Kateřina Žůrková

Kateřina Žůrková

Místostarostka MČ Brno-Medlánky

Email: zurkova@medlanky.brno.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *