«

»

Čvc 03

Výstavba u Sýpky

Již na podzim 2015 jsme uspořádali debatu s investorem plánované stavby vedle Sýpky, kde jste měli příležitost diskutovat s panem architektem Křivinkou o podobě záměru. Za městskou část jsme tehdy požadovali zachování průběžného bezbariérového chodníku pro pěší podél ulice V Újezdech a že stavební úpravy prováděné na pozemcích města budou financovány investorem; současně jsme nedoporučili výstavbu posledního podlaží bytového domu, což představovalo druhé patro jednoho mezonetového bytu, a to s ohledem na námitky sousedů z okolních bytových domů.

Dohoda se sousedy

Všem našim požadavkům bylo investorem vyhověno. Protože však nevyslyšel naše doporučení, aby vyhověl sousedům ohledně zrušení posledního podkrovního podlaží, uspořádali jsme nové setkání mezi investorem, městskou částí a majiteli sousedních nemovitostí. Po tomto jednání nakonec došlo s investorem k dohodě o zrušení podkrovního podlaží, čímž získal souhlas všech dotčených sousedů se záměrem výstavby.

Stanovisko Kanceláře architekta města Brna

Abychom měli při posuzování záměru jistotu v našem rozhodování, požádali jsme o stanovisko Kancelář architekta města Brna. Kancelář nám sdělila, že předložený návrh vhodně navazuje na původní historickou zástavbu Medlánek tvořenou převážně jedno až dvoupodlažními budovami podél ulice Kytnerova a nově vybudovaným obytným souborem „Nové Medlánky“, který je tvořen čtyř až pětipodlažními bytovými domy. Kancelář také ocenila vznik malé obchodní uličky, která bude jakýmsi pěším koridorem pro přesun obyvatel z nového obytného souboru do historické části Medlánek, a zejména pak vznik nového náměstí v okolí historické budovy Sýpky.06_02

Soulad s regulačním plánem

Na dotaz, zda je záměr v souladu s platnou územně plánovací dokumentací z hlediska indexu podlažní plochy, indexu zastavěné plochy a výšky zástavby, nám Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna sdělil, že předložené výpočty se jeví v pořádku a vychází z hodnot regulačního plánu.

Záleží na souhlasu města

Investor si nyní musí opatřit souhlas města Brna se směnou pozemků, bez které nelze plánovaný záměr realizovat. Investor přijal náš požadavek, že úpravu veřejných prostranství v okolí stavby na pozemcích města bude financovat ze svého. Máme tak šanci získat velmi zajímavý prostor rozšířeného „náměstí“. Abychom dosáhli co nejkvalitnějšího výsledku, rádi bychom na konečné podobě znovu spolupracovali s Kanceláří architekta města Brna. Klíčový úkol před námi stojí v podobě nového umístění kontejnerů na separovaný odpad, které bychom nejraději dostali pod zem, což je ovšem nákladná záležitost. Doufám, že výsledná podoba veřejných prostranství, náměstí s plánovanou kašnou a obchodní galerie, které díky plánované výstavbě získáme, vykompenzují negativa, která každá nová výstavba přináší.

Dovětek aneb proč Zelení lžou?

06_01Ačkoli se opozice snažila při veřejném projednání vyvolat konflikt a postavit se do čela údajně nespokojených sousedů proti stavbě samotné, opak byl k jejich zklamání pravdou. Většinový názor byl takový, že plánovaná stavba bude určitě lepší než stávající neutěšený stav. A tak alespoň napsali článek, ve kterém nás sice na jednu stranu chválí, že se nám podařilo přimět investora k ústupkům, dál už však pokračují v manipulacích a nepravdách. Nikdy jsem neřekl, že námitky sousedů stavby z roku 2015 byly vypořádány, a naopak jsem se se zástupci nejbližších domů dohodl na společném postupu vůči investorovi, což nakonec přineslo ovoce a jejich spokojenost. Kdyby si kolegové přečetli Statut města Brna, věděli by, že o umístění stavby na pozemcích města rozhoduje Zastupitelstvo města Brna, na které jsme tedy investora odkázali. Sami kolegové za stranu Zelených navíc na zastupitelstvu uznali, že bylo v této fázi předčasné řešit konkrétní umístění laviček, košů nebo stojanů na kola, a jejich kritika je tak o to podivnější. Vůbec už nechápu, jaké podklady „zpracovávající veřejná prostranství“ kolegové po úřadu chtěli. Pokud měli na mysli projekt stavby, který jim byl prezentován přímo na zastupitelstvu, doporučuji pro příště obracet se s takovými žádostmi přímo na mě, neboť to jsou jediné podklady, které má úřad k dispozici.

Váš názor nás zajímá

Kdyby měl kdokoli zájem se s projektem seznámit nebo na něj říci svůj názor, neváhejte si se mnou domluvit schůzku a můžeme to spolu projít. Projekt výstavby vedle Sýpky byl dvakrát projednán s veřejností, byl představen ve zpravodaji, na Hovorech s občany byl celý záměr se všemi vizualizacemi opakovaně prezentován, pan architekt stavbu s dotčenými sousedy posuzoval přímo u nich doma a vytvářel vizualizace jejich výhledu v případě realizace stavby. Tvrzení kolegů za stranu Zelených o neinformování obyvatel je tedy jen zlá vůle, stejně jako jejich dřívější tvrzení o nesouladu stavby s regulačním plánem. Mrzí mě, že se k sobě v Medlánkách nemůžeme chovat korektně, jak je tomu v jiných obcích a městských částech. Bylo by to ku prospěchu Medlánek.

JUDr. Michal Marek, starosta

O autorovi

Simona Magdová

Simona Magdová

Úsek samosprávných činností a agendy účetnictví
Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlánky
Email: magdova@medlanky.brno.cz

2 komentáře

 1. Roman Horák

  Dobrý den,
  pane starosto,
  chtěl bych tímto vyjádřit poděkování za to, jak se staráte o rozvoj a kultivací bydlení v Medlánkách. Mohu srovnávat bydlení v různých částech Brna a Medlánky jsou zatím nejlepší.Bohužel jsme se museli přestěhovat. Pokud by byla možnost se přestěhovat do Medlánek, neváhal bych. V této souvislosti se Vás chci zeptat na realizaci projektu Sýpka, jehož veřejného projednávání jsem také účastnil. V jaké fázi jsou jednání o výstavbě? Bude vůbec projekt realizován?
  Děkuji za odpověď

  1. JUDr. Michal Marek
   JUDr. Michal Marek

   Dobrý den,
   děkuji moc za milý komentář. Jsem rád, že se Vám bydlení v Medlánkách líbí i ve srovnání s jinými částmi města. Poděkování patří kolegům na radnici i v zastupitelstvu, protože bez nich, by to určitě nešlo. Pokud jde o výstavbu vedle Sýpky, její přípravy postupují. Pokud bude dodržen plánovaný harmonogram, měla by se letos zbourat stávající stavba a příští rok začít stavět nová. Jestli se ptáte vyloženě kvůli možnosti pořízení bytu, bude jich tam opravdu málo (snad 12 jestli si dobře vzpomínám). Blíž výstavbě je projekt v Medlánecké cihelně při ulici Podpěrova. Podrobnosti ale nevím, jde totiž o katastrální území Řečkovic. Funkčně se ale jedná plně o součást Medlánek a proto by Vás mohla tato lokalita zajímat.
   Přeji hezký den
   Michal Marek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *