Samospráva

Postavení městské části v rámci statutárního města Brna

Město Brno je statutárním městem. Statutární město Brno se člení vyhláškou č. 20/2001 – Statutem města Brna, ve znění pozdějších předpisů, na 29 městských částí.

Nejvyšším samosprávným orgánem a zastupitelským sborem města je Zastupitelstvo města Brna, výkonným orgánem pro oblast samostatné působnosti města je Rada města Brna. Radu města Brna tvoří primátor, jeho náměstci a další radní.

Městská část má do jisté míry analogické postavení města jako takového, s tím rozdílem, že sama o sobě není právnickou osobou, je vždy součástí města a disponuje jen působností odvozenou od působnosti města jako celku a určenou Statutem města Brna. Městská část Brno-Medlánky má tedy vlastní zastupitelstvo, radu a starostu.

Zastupitelstvo městské části Brno-Medlánky je orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti. Zasedání zastupitelstva městské části svolává starosta v souladu se zákonem o obcích v předem stanovených termínech a to minimálně čtyřikrát ročně. Všechna zasedání ZMČ jsou veřejná. Zastupitelstvo městské části Brno-Medlánky zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory – kontrolní výbor a finanční výbor.

Rada městské části Brno-Medlánky je výkonným orgánem městské části v samostatné působnosti. Schází se cca 1x měsíčně a její zasedání jsou neveřejná. Radu městské části volí Zastupitelstvo městské části.

Audit familyfriendlycommunity

Všichni občané se mohou zapojit do auditu pro-rodinného klimatu v naší městské části   Naší městské části a jejím představitelům záleží na tom, aby se rodiny u nás dobře cítily, aby se jim zde dobře žilo. Zajímají nás občané všech věkových kategorií, zajímají nás potřeby těch, kteří žijí sami, těch, kteří se starají nebo v budoucnosti …

Zobrazit stránku »

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo městské části Brno-Medlánky je orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti. Zasedání zastupitelstva městské části svolává starosta v souladu se zákonem o obcích v předem stanovených termínech a to minimálně čtyřikrát ročně. Všechna zasedání ZMČ jsou veřejná. Zastupitelstvo městské části Brno-Medlánky zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory – kontrolní výbor a finanční …

Zobrazit stránku »

Rada

Rada městské části Brno-Medlánky je výkonným orgánem městské části v samostatné působnosti. Schází se cca 1x měsíčně a její zasedání jsou neveřejná. Radu městské části volí Zastupitelstvo městské části.

Zobrazit stránku »

Výbory

Zobrazit stránku »

Komise

Pro volební období 2022 – 2026 zřídila Rada městské části Brno-Medlánky následující komise: Komisi komunálního rozvoje a dopravy Komisi majetkovou a bytovou Komisi školství a sportu Komisi kultury a práce s mládeží Komisi životního prostředí Sbor pro občanské záležitosti Kromě výše uvedených komisí byla zřízena také Redakční rada Medláneckého zpravodaje. Aktuální obsazení jednotlivých komisí naleznete …

Zobrazit stránku »