↑ Zpět na Samospráva

Komise

Pro volební období 2018 – 2022 zřídila rada městské části Brno-Medlánky následující komise:

  • Komisi výstavby a územního plánování
  • Komisi majetkovou, investiční a bytovou
  • Komisi dopravy, pořádku a bezpečnosti
  • Komisi školství a sportu
  • Komisi kultury a práce s mládeží
  • Komisi životního prostředí
  • Sbor pro občanské záležitosti

Kromě výše uvedených komisí byla zřízena také redakční rada Medláneckého zpravodaje.

Aktuální obsazení jednotlivých komisí naleznete v tabulkách níže.

 

JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ JE KE STAŽENÍ ZDE: Platný Jednaci_rad_komisi_RMC_2014_2018

 

Komise výstavby a územního plánování

Jméno a příjmení člena Funkce
Ing. Hana Nosálová Tajemník komise
Ing. Martin Mohapl, Ph.D. Předseda komise
Ing. Blanka Teplanová Člen komise
Ing. arch. Kamila Macháčová Člen komise
Ing. arch. Milan Huml Člen komise
Ing. Danuše Čurdová Člen komise

 

Komise majetková, investiční a bytová

Jméno a příjmení člena Funkce
Mgr. Milan Satrapa Tajemník komise
Ing. Petr Tříska Předseda komise
Ing. Blanka Teplanová Člen komise
Pavel Valach Člen komise
Ing. Marek Menšík Člen komise
Pavel Franta Člen komise
Ing. Petr Bartl Člen komise

 

Komise dopravy, pořádku a bezpečnosti

Ing. Michelle Dorée, Ph.D.

Jméno a příjmení člena Funkce
JUDr. Eva Hauke Tajemník komise
Bc. Tomáš Richter, MSc. Předseda komise
Ing. Pavel Skládaný Člen komise
Ing. Libor Fuka Člen komise
Člen komise
Mgr. Jan Caha, Ph.D. Člen komise
Mgr. Daniel Franta, Ph.D. Člen komise
Ing. Antonín Novák Člen komise

 

Komise školství a sportu

Jméno a příjmení člena Funkce
Gita Hübschová Tajemník komise
Zdeňka Brabcová, Dipl. fyz. Předseda komise
Radovan Čermák Člen komise
Mgr. Silva Göghová Člen komise
Ing. Josef Ptáček Člen komise
Mgr. Kateřina Bukovjanová Člen komise
PhDr. Vladimíra Kuchtová Člen komise
MgA. Petr Hladík Člen komise

 

Komise kultury a práce s mládeží

Jméno a příjmení člena Funkce
Bc. et Bc. Michaela Mura Tajemník komise
Ing. Blanka Teplanová Předseda komise
Zdeňka Brabcová, Dip.fyz. Člen komise
Vendula Veselá Člen komise
Mgr. Vladimíra Vespalcová Člen komise
Zdena Egnerová Člen komise
Ing. Jana Plagová Člen komise

 

Komise životního prostředí

Jméno a příjmení člena Funkce
Bc. Petr Kváš, DiS. Tajemník komise
Ing. Kateřina Richterová Předseda komise
Ing. Ludmila Podracká Člen komise
Elena Stávková, DiS. Člen komise
Pavel Mitrenga Člen komise
Ing. Miroslav Filip Člen komise
Mgr. Dagmar Drlíková Člen komise

 

Sbor pro občanské záležitosti

Jméno a příjmení člena Funkce
Bc. et Bc. Michaela Mura Tajemník sboru
Mgr. Vladimíra Vespalcová Předseda komise
Zdena Egnerová Člen komise
Marie Kalová Člen komise
Ing. arch. Sylvia Laurincová Člen komise
Jana Němečková Člen komise
Mgr. Stanislava Žujová Člen komise
Dagmar Pařízková Člen komise

 

Redakční rada

Jméno a příjmení člena Funkce
Bc. et Bc. Michaela Mura Tajemník redakční rady
Mgr. Kateřina Bukovjanová Předseda komise
Ing. Jana Hušková Člen redakční rady
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. Člen redakční rady
Michal Zeman Člen redakční rady
Ivana Kilián Člen redakční rady