↑ Zpět na Samospráva

Komise

Pro volební období 2022 – 2026 zřídila Rada městské části Brno-Medlánky následující komise:

  • Komisi komunálního rozvoje a dopravy
  • Komisi majetkovou a bytovou
  • Komisi školství a sportu
  • Komisi kultury a práce s mládeží
  • Komisi životního prostředí
  • Sbor pro občanské záležitosti

Kromě výše uvedených komisí byla zřízena také Redakční rada Medláneckého zpravodaje.

Aktuální obsazení jednotlivých komisí naleznete v tabulkách níže.

 

JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ JE KE STAŽENÍ ZDE: Platný Jednaci_rad_komisi_RMC_2022_2026

 

Komise komunálního rozvoje a dopravy

Jméno a příjmení člena Funkce
Miroslav Svoboda Tajemník komise
Ing. Martin Mohapl, Ph.D. Předseda komise
Ing. Blanka Teplanová Člen komise
Ing. arch. Kamila Macháčová Člen komise
Libor Fuka Člen komise
David Jelínek Člen komise

 

Komise majetková a bytová

Jméno a příjmení člena Funkce
Lenka Tvrdíková Tajemník komise
Ing. Blanka Teplanová Předseda komise
Ing. Martin Mohapl, Ph.D. Člen komise
Ing. et Ing. Marek Menšík Člen komise
Milan Huml Člen komise
Tomáš Látal Člen komise

 

Komise školství a sportu

Jméno a příjmení člena Funkce
Gita Hübschová Tajemník komise
Mgr. Markéta Olbertová Předseda komise
Zdeňka Brabcová, Dipl. fyz. Člen komise
Mgr. Silva Göghová Člen komise
Mgr. Michal Horký Člen komise
Mgr. Kateřina Bukovjanová Člen komise
Michal Pernica Člen komise
MgA. Petr Hladík Člen komise

 

Komise kultury a práce s mládeží

Jméno a příjmení člena Funkce
Katarína Albrechtová Tajemník komise
Ing. Klára Drápalová Předseda komise
Zdeňka Brabcová, Dip.fyz. Člen komise
Vendula Veselá Člen komise
Denisa Horváthová Člen komise
Zdena Egnerová Člen komise
Ing. Jana Plagová Člen komise
Ing. Kateřina Bukovjanová Člen komise

 

Komise životního prostředí

Jméno a příjmení člena Funkce
Bc. Petr Kváš, DiS. Tajemník komise
Elena Stávková, DiS. Předseda komise
Tomáš Látal Člen komise
Ing. Kateřina Richterová Člen komise
Pavel Mitrenga Člen komise
Mgr. Michal Horký Člen komise

 

Sbor pro občanské záležitosti

Jméno a příjmení člena Funkce
Katarína Albrechtová Tajemník sboru
Mgr. Vladimíra Vespalcová Předseda komise
Zdena Egnerová Člen komise
Marie Kalová Člen komise
Dagmar Pařízková Člen komise
Jana Němečková Člen komise
Danuše Brücknerová Člen komise

 

Redakční rada

Jméno a příjmení člena Funkce
Gita Hübschová Tajemník redakční rady
Mgr. Kateřina Bukovjanová Předseda komise
Ing. Jana Hušková Člen redakční rady
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. Člen redakční rady
Gustav Procházka Člen redakční rady
Ivana Kilián Člen redakční rady