↑ Zpět na Samospráva

Rada

Rada městské části Brno-Medlánky je výkonným orgánem městské části v samostatné působnosti. Schází se cca 1x měsíčně a její zasedání jsou neveřejná. Radu městské části volí Zastupitelstvo městské části.

Členové RMČ

Rada městské části je ve volebním období 2018 – 2022 složena z celkem 5 členů, přičemž členy jsou ze zákona automaticky starosta a místostarostové. Seznam členů zastupitelstva je uveden v tabulce níže.   Jméno Politický subjekt Funkce v radě Augustin Dobeš KDU-ČSL Člen rady JUDr. Michal Marek Občané pro Medlánky Starosta městské části Zdeňka Brabcová, …

Zobrazit stránku »

Jednací řád RMČ

Jednací řád Rady městské části Brno-Medlánky   Článek 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Rady městské části Medlánky (dále jen „rada“) upravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“, přípravu, svolání, obsah a způsob jednání rady, rozhodování a zabezpečení úkolů, vyplývajících z usnesení rady. Článek …

Zobrazit stránku »

Termíny schůzí RMČ

Rada městské části Brno-Medlánky se schází každých 14 dní. O aktuálním termínu zasedání se informujte na sekretariátu MČ na telefonním čísle 538 706 255 nebo na emailu podatelna@medlanky.brno.cz.

Zobrazit stránku »