↑ Zpět na Samospráva

Výbory

Finanční výbor

Finanční výbor je zřizován povinně dle §117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a o jeho zřízení pro volební období 2018 – 2022 rozhodlo zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky na svém ustavujícím zasedání konaném dne 21. listopadu 2018. Na tomto zasedání zastupitelstvo také rozhodlo, že výbor bude pětičlenný. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem …

Zobrazit stránku »

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je zřizován povinně dle §117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a o jeho zřízení pro volební období 2018 – 2022 rozhodlo zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky na svém ustavujícím zasedání konaném dne 21. listopadu 2018. Na tomto zasedání zastupitelstvo také rozhodlo, že výbor bude pětičlenný. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce …

Zobrazit stránku »

Jednací řád výborů

Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky   Článek 1 Úvodní ustanovení 1.    Jednací řád výborů Zastupitelstva Brno-Medlánky (dále jen „zastupitelstvo“) upravuje v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, postavení, obsah jednání a způsob usnášení, kontrolu plnění usnesení a zabezpečování úkolů výborů.   Článek 2 Postavení výborů 1.    Výbory jsou iniciativními a …

Zobrazit stránku »